Tematicky obrazek
»
»
Rámcové smlouvy o spolupráci byly podepsány s těmito partnery (výběr)
Rámcové smlouvy o spolupráci byly podepsány s těmito partnery (výběr)

VŠCHT Praha je silně zapojena do spolupráce s firemní sférou. Děje se tak zejména na poli badatelském, zhusta vzdělávacím. Intenzivní kontakt s praxí hraje zásadní roli v odborném rozvoji každého studenta, podíl finančních zdrojů vyplývajících z realizace zakázek aplikovaného výzkumu na rozpočtu školy je mimořádně příznivý. Kontakt s akademickou sférou je na druhé straně často více než inspirativní pro manažery a praktické odborníky. Stále se rozrůstající databáze spolupracujících firem čítá zhruba více než 1700 položek, přičemž z toho je přibližně 170 firem, které s VŠCHT Praha spolupracují velice aktivně. VŠCHT Praha je držitelem 42 patentů a autorských osvědčení.

Strategický partner VŠCHT Praha

logo_unipetrol.gif

Je strategickým partnerem se všemi atributy. Jako dominantní subjekt na poli chemického průmyslu v ČR a nejnověji součást skupiny PKN Orlen, které jej zařazují do nadnárodního podnikatelského kontextu je logickým partnerem VŠCHT Praha, která hraje dominantní roli na trhu vzdělávání v této oblasti a je největší vzdělávací institucí se zaměřením na technickou chemii ve střední Evropě. Holding Unipetrol je také významným zaměstnavatelem absolventů VŠCHT Praha.

Partner projektu Procter&Gamble 
Společnost se stala partnerem VŠCHT Praha v roce 2005. Společnost patří mezi největší evropské výrobní podniky firmy Procter & Gamble, jedné z nejvýznamnějších mezinárodních společností v oblasti spotřebního zboží. Je zaměřena na výrobu pracích a čistících prostředků i kosmetiky. Společnost trvale rozšiřuje svůj výrobní sortiment a využívá nejmodernější technologie a špičkové odborníky k zajištění tohoto růstu.
Fotografie z podpisu rámcové smlouvy

V letech 2002 - 2007 byly partnery projektu společnosti:

04_04_6_c.gif

Úspěšná společnost Zentiva je dalším z dlouhodobých partnerů školy. Z celého záběru PR a propagačních aktivit školy se zaměřuje především na ty, které oslovují potenciální studenty a usnadňují orientaci v příštích plánech současných studentů. Mezi projekty, které společnost Zentiva podporuje, patří Letní škola středoškolských učitelů chemie, dále podporuje účast VŠCHT Praha na vzdělávacím veletrhu Gaudeamus a organizaci Dne otevřených dveří na VŠCHT Praha.
Fotografie z podpisu rámcové smlouvy

04_04_6_d.gif

Společnost Preciosa a jí zřízená stejnojmenná nadace je dalším pilotním spojencem VŠCHT Praha. Zaměřuje se především na současné studenty prostřednictvím podpory jejich studentské vědecké činnosti. I tyto aktivity mají výrazně viditelný dopad do PR a propagace školy.
Během promocí v červnu 2005 dostalo vedení školy od Nadace PRECIOSA poděkování za mimořádnou spolupráci s průmyslem, kterého si velmi vážíme. >>> 207 kB

04_04_6_e.gif

Společnost Sigma Aldrich je pobočkou celosvětově působící korporace, která je předním dodavatelem chemikálií a potřeb pro výzkum a vývoj. Podpora vybraných projektů VŠCHT Praha je znakem, jak strategicky management firmy sídlící v Praze 8 uvažuje.

appian.gif

Appian Group spravuje v České republice silnou skupinu energetických a strojírenských společností, mezi které patří Mostecká uhelná společnost, Elektrárny Opatovice, Teplárny Otrokovice, Krušnohorské strojírny Komořany či Škoda Holding.

Rámcové smlouvy o spolupráci byly podepsány s těmito partnery:

DuPont Cz, s.r.o.
Společnost DuPont se řadí k největším světovým firmám v oboru chemických výrob a výrobků.

Plzeňský Prazdroj, a.s.
přední výrobce a největší exportér českého piva.

Eastman Sokolov, a.s.
je obchodní společností, jejímž hlavním předmětem podnikání je výroba chemických látek a chemických přípravků.

TP Holding., a.s.
Společnost TP Holding, a.s je akciová společnost, která v rámci holdingového uspořádání kapitálově sdružuje obchodní společnosti Tanex, Plasty a.s., Polypiltan s.r.o., Brahe a.s., Larat s. r. o. a další (dále jen „dceřinné společnosti“). Společnost Larat s.r.o. vykonává pro účely společnosti TP Holding a.s. různé služby.

Chemopetrol, a.s.
Je největším petrochemickým podnikem v České republice a řadí se k nejvýznamnějším výrobním podnikům v zemi. Patří ke klíčovým dodavatelům produktů k dalšímu zpracování zejména v chemickém, plastikářském a farmaceutickém průmyslu.

Česká rafinérská, a.s.
je největším zpracovatelem ropy v České republice, provozuje dvě rafinérie v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou. Je společným podnikem 4 akcionářů. Vyrábí celou škálu ropných produktů od ropných plynů (LPG), přes automobilové benzíny, letecké petroleje a motorovou naftu po topné oleje, asfalty a další speciální produkty pro chemický průmysl. Výroba probíhá na moderních technologických zařízeních s vysokým stupně dálkového řízení a kontroly. Společnost má vlastní provozní laboratoře, v kralupské části i čističku odpadních vod. Jednou z priorit činnosti společnosti je bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců i občanů okolních obcí stejně jako péče a ochrana životního a pracovního prostředí.

Magistrát hlavního města Prahy
VŠCHT Praha a Magistrát Hlavního města Prahy se podpisem rámcové smlouvy o spolupráci zavázali vzájemně podporovat při přípravě studentů bakalářských, magisterských a  doktorských studijních programů, při využívání služeb VŠCHT Praha při zajišťování zvyšování kvalifikace zaměstnanců HMP a dále při řešení vědeckovýzkumných prací.
Fotografie z podpisu rámcové smlouvy

Sdílej tyto stránky na

VŠCHT Praha na sociálních sítích