Tematicky obrazek
»
»
»
Struktura školy (fakulty, ústavy, pracoviště)
Struktura školy (fakulty, ústavy, pracoviště)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) je veřejnou univerzitní vysokou školou se samosprávnou působností, akademickými svobodami a právy, které určuje zákon o vysokých školách a upřesňuje statut VŠCHT Praha.

Fakulta chemické technologie

Fakulta technologie ochrany prostředí

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Fakulta chemicko-inženýrská

Účelová celoškolská výzkumná a vzdělávací pracoviště

Správa účelových zařízení

Celoškolské katedry

Rektorátní pracoviště

Sdílej tyto stránky na

VŠCHT Praha na sociálních sítích