Tematicky obrazek
»
»
»
Obecné informace
Obecné informace

Studijní referentky najdete na děkanátu fakult.
Pedagogické oddělení řeší přijímací řízení, rozvrhy, problémy se Studijním informačním systémem apod.

Informace o poplatcích za delší a další studium
Výše poplatků spojených se s studiem pro akademický rok 2014/15
Pokladna je otevřena denně od 10–12 hodin.

Informace k akademickému roku

Stipendia

  1. Ubytovací stipendium Informace 74 kB Žádost 25 kB
  2. Sociální stipendium Žádost o sociální stipendium podle §91 odst.3 zákona o vysokých školách 14 kB

Pro „dálkaře“
Informace pro studenty I. ročníku kombinované formy studia pro akademický rok 2014/2015 40 kB

Konference, Věda a výzkum
Informace ke konferencím
Interní grantová agentura   

První ročníky

Přerušení studia
Student, který chce přerušit studium, napíše žádost děkanovi a poté obdrží rozhodnutí o přerušení studia. Vyřídí výstupní list a ev. potvrzení o studiu, že má přerušeno. Ztrácí na tuto dobu výhody studenta.

Zanechání studia

Absolvent po úspěšně vykonané SZZ vyřídí výstupní list a výstupní prohlídku od lékaře. Dnem ukončení studia je den státní zkoušky.

Další informace

Skripta, výukové materiály


Studentské iniciativy, organizace, akce

Vybavení pro studenty

Nabídka studentských praxí a brigád

StudPointlogo_or.gif web s tím, co studenti opravdu chtějí vědět >>>

Sdílej tyto stránky na

VŠCHT Praha na sociálních sítích