Superpočítač Altix
Pro potřeby náročných paralelních výpočtů je pracovníkům VŠCHT Praha k dispozici cluster superpočítačů Altix od firmy SGI.
Systém se v současné době sestává ze 2 nodů.

1. je osazen 32 procesory Intel Itanium2 1,5 GHz a 256 GB RAM.
2. je osazen 64 procesory Intel Intanium2 1,5 GHz a 192 GB RAM.

Softwarové vybavení
Jako operační systém je použit Linux SLES9 s SGI ProPack 4.

Software k dispozici:

Gaussian G03, Gamess, Mathematica, Fluent, Wien2K, Gromacs

Použití vlastního software je možné po konzultaci se správci systému.

Přístup do systému
Žádosti o zřízení přístupu obsahující nacionále žádajícího, stručný popis a dobu využití se zasílají na sekretariát VC.
Pro přihlášení k systému se používá celoškolní doménový login.

Řízení úloh
Pro neinteraktivní práci je určeno celkem 95 procesorů systému. Běh úloh řídí dávkový systém PBS.
Návod k použití naleznete
zde.


Další možnosti pro řešení výpočetně náročných úloh

Zaměstnanci a studenti VŠCHT Praha mohou také využít počítačů umístěných v Výpočetním centru ČVUT.

Sdílej tyto stránky na