Tematicky obrazek
»
»
»
Kam po bakalářském studiu
Navazující magisterské studium

VŠCHT Praha a její fakulty přijímají ke studiu ve dvouletých navazujících magisterských programech. Uchazeči o studium jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Informace o přijímacím řízení 2014/2015
Elektronická přihláška

Termíny
 
od 10. 4. 2014 je k dispozici elektronická přihláška
5. 5. – 25. 6. 2014 Termín pro doručení vytištěných přihlášek
23. 7. 2014 (8. 9. 2014)* Termín pro předložení dokladů o řádném ukončení bakalářského studia
1. 8. 2014 (10. 9. 2014)* Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

*v závorce jsou termíny pro uchazeče, kteří budou vykonávat závěrečné zkoušky v pozdějším termínu.

Studijní programy a obory

Podmínky pro přijímání studentů do navazujících magisterských programů 

Studijní programy pro uchazeče o studium na VŠCHT Praha mimo Prahu:   

Výukové a studijní centrum v Mostě-Velebudicích >>>

Otázky, které nám nejčastěji kladete

Sdílej tyto stránky na