Tematicky obrazek
»
»
»
Vítejte ve světě moderní chemie
Vítejte ve světě moderní chemie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední a východní Evropě. Navazuje na téměř 200 letou tradici výuky technické chemie v Čechách. Její tradice a rozsáhlý odborný potenciál ji předurčují k výchově špičkových odborníků. Pedagogicky a vědecky tu působilo i několik nositelů Nobelovy ceny za chemii.
Více o historii skoly

PROČ STUDOVAT NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE?
  • Absolutorium VŠCHT Praha je dobrou vstupenkou k perspektivnímu a prestižnímu uplatnění ve výzkumné, technologické i manažerské sféře v České republice i zahraničí.
  • Bez moderni chemie se neobejde medicína, farmacie, počítačové a komunikační technologie, genetika, ochrana životního prostředí, kvalita potravin a vody, kosmický výzkum a řada dalších odvětví.
  • Chemičtí odborníci jsou žádáni doma i po celém světě a trend je vzrůstající.
  • Můžete studovat nejen tradiční žádané obory, ale také nové studijní programy, které odpovídají posledním trendům.
  • S diplomem z VŠCHT Praha se můžete vydat kamkoliv do světa.
  • A v neposlední řadě finanční ohodnocení chemických odborníků, technologů a manažerů je vysoce nadprůměrné.

Pokud jsme Vás přesvědčili, že stojí za to uvažovat o studiu na VŠCHT Praha, přečtěte si podrobné

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ KE STUDIU NA VŠCHT PRAHA V PŘÍŠTÍM AKADEMICKÉM ROCE

Uchazeči o studium jsou přijímáni bez písemných přijímacích zkoušek.


gaudeamus.jpg

Všichni naši studenti mohou trávit část svého studia v zahraničí
VŠCHT Praha je mimořádně silně zapojena do mezinárodních studijních programů (Socrates, Erasmus, Leonardo da Vinci, přímé vazby mezi školami). Tyto programy a podpora ze strany mateřské VŠCHT Praha znamenají často úhradu veškerých nákladů spojených s pobytem v zahraničí. Největší světoběžníci využívají těchto možností během studia i vícekrát.

VŠCHT Praha disponuje dostatečnou kapacitou kolejí
Dostupnost kolejí na VŠCHT Praha je ve srovnání s jinými pražskými vysokými školami velmi vysoká. Kapacita areálu na Jižním Městě je dostatečná, v zásadě každý mimopražský student místo na koleji získá. Koleje jsou moderní s bezplatným připojením na internet a pevnou telefonní linkou. Na koleji Volha je na pokojích k dispozici 16 TV programů.

Moderní počítačová síť a software k dispozici každému studentovi
Všichni studenti mají ve škole počítače stále k dispozici a s nimi samozřejmě přístup na web a vlastní e-mailovou adresu. Samotný systém studia práci s počítačem předpokládá – jeho prostřednictvím si lze sestavit rozvrh, komunikovat se svými pedagogy, pátrat v odborných databázích a literatuře i si vybírat v jídelníčku menzy.


OTÁZKY, KTERÉ NÁM NEJČASTĚJI KLADETE 

NAPIŠTE NÁM

Pokud jste nenalezli odpověď právě na svoji otázku, rádi ji zodpovíme na e-mailové adrese: info@vscht.cz

Sdílej tyto stránky na

VŠCHT Praha na sociálních sítích