Tematicky obrazek
»
»
Věda, výzkum
Věda, výzkum

Pracovníci Oddělení pro vědu a výzkum zajišťují agendu:
a) projektů vědy, výzkumu a inovací financovaných v ČR a ze zahraničí,
b) vykazování výsledků do RIV,
c) patentových a licenčních záležitostí,
d) habilitačních a jmenovacích řízení,
e) udělování akreditací oborům DSP a oborům pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem,
f) studia DSP a zveřejňování dizertačních prací,
g) interní grantové soutěže VŠCHT Praha,
h) vědeckých a studentských ocenění a soutěží.
Na Domovské stránce tohoto oddělení jsou uvedeny podrobné informace k jednotlivým bodům této agendy.

Aktuální informace pro řešitele českých projektů VaVaI - Flag_CR.JPG
KAMPUŠ - administrativní a manažerská prodpora účasti v projektech 7.RP EU FP7.jpg flag_eu.gif, projekt financovaný MŠMT v programu EUPRO II


Metodické pokyny pro-rektora pro VaV:

  • 1  2011 Zveřejňování dizertací 150 kB   
  • 2_2009 Pokyny k vrácení části režijních nákladů řešitelům 7.RP 44 kB
  • 1_2008 Metodika pro vykazování ON v projektech vědy a výzkumu 44 kB
  • 1_2013 Pokyny k zahájení habilitačního řízení a jmenování profesorem 126 kB

     

  • Sdílej tyto stránky na

    VŠCHT Praha na sociálních sítích