Lidé, osobní stránka

Prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
EurChem, CChem, CSci, FRSC

Vzdělání:

Zaměstnání:

Výuka:

Odborný zájem:

Profesní aktivity:

Stáže:

Vybrané publikace: blue citations are active