Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Spolupráce → Spolupráce s průmyslem → TECHNOPARK Kralupy
iduzel: 1479
idvazba: 1790
šablona: stranka_galerie
čas: 25.5.2017 12:41:32
verze: 3655
uzivatel:
remoteAPIs:
Obnovit | RAW

TECHNOPARK Kralupy

Technopark Kralupy (dále také jen „Technopark“) je společným projektem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze a Města Kralupy nad Vltavou, přičemž VŠCHT Praha je investorem a žadatelem o dotaci. České vysoké učení technické a Město Kralupy nad Vltavou jsou partnery projektu.

Jde o ambiciózní mezioborový projekt procházející napříč nejen chemickými technologiemi, materiálovým a stavebním inženýrstvím, ale i mikrobiologií, chemickou a environmentální analýzou a stavební architekturou. Co do odborného rozsahu a efektivní kombinace znalostí chemických a stavebních inženýrů nemá připravovaný projekt v podmínkách České republiky v současné době konkurenci.

Technopark bude jasně oborově vymezený, což mu umožní čitelnou propagaci, popularizaci a zároveň maximálně odborně cílené inovační a inkubační služby. Bude primárně zaměřen na podporu transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe, expertní činnost a na inovace v oblasti stavební chemie, testování stavebních a konstrukčních materiálů, efektivního využití stavebních odpadů, mikrobiální kontaminace staveb a stavebních materiálů. Cílem je získat certifikaci pro tyto služby, v tomto ohledu bude centrum spolupracovat s přední kontrolingovou a certifikační evropskou společností.

Technopark byl postaven v období od července 2013 do září 2014. Jeho činnost bude odpovídat mezinárodně uznávané definici vědecko-technického parku a bude poskytovat následující služby:

  • inovační služby technologického centra pro poskytování služeb specializovaného aplikovaného výzkumu a vývoje (tzv. „tailor made“) pro průmyslové partnery a případně i státní správu; cílem je získat certifikaci pro tyto služby, v tomto ohledu bude centrum spolupracovat s přední kontrolingovou a certifikační evropskou společností;
  • podporu transferu znalostí a technologií;
  • inkubační – k pronájmu bude určena část laboratorní a kancelářské plochy a služby specializovaných laboratoří k realizaci vlastního výzkumu zasídlených firem;
  • školící a vzdělávací – v oblastech týkajících se stavební chemie a testování stavebních materiálů s využitím potenciálu vysokoškolských odborníků.


Technopark bude dále plnit funkci:

  • centra popularizace technických a přírodovědných oborů v regionu, se zvláštním zaměřením na střední a základní školy;
  • centra propojení akademického výzkumu s reálnou technologickou praxí – pro výchovu mladých vědeckých a výzkumných pracovníků v tradičních oborech chemické technologie, materiálového a stavebního inženýrství.Předpokládaný termín zahájení činnosti Technoparku je stanoven na počátek roku 2015.

Postup prací projektu Technopark Kralupy

Video 

Webové stránky Technoparku Kralupy

@
@
@
@
cec6
montáž skleněného pláště

Aktualizováno: 11.9.2015 09:35, Autor: Aleš Soukup

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi