Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Koronavirus - informace platné od 4. 5. 2021 → Podklady pro trasování Covid-19 a jejich evidence
iduzel: 57343
idvazba: 67222
šablona: dokument
čas: 16.5.2021 22:57:45
verze: 4908
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

B/O/963/01/2021 Podklady pro trasování Covid-19 a jejich evidence

Úvod

 1. Účelem tohoto dokumentu je upřesnění a doplňující informace k evidenci osob v učebnách a studentských laboratořích VŠCHT Praha v období pandemie.

Podklady k trasování a povinnosti vyučujících

 1. Pro každou veřejnou učebnu a posluchárnu je k dispozici plánek rozmístění stolů https://intranet.vscht.cz/dokumenty/jine/planky-uceben .
 2. Pro neveřejné posluchárny a výukové laboratoře je příprava podkladů pro trasování (plánky) a jejich distribuce do učeben v kompetenci ústavů.
 3. Vyučující má povinnost zaznamenat zasedací pořádek v učebně pro každou výuku (předmět, skupina, den, hodina).
 4. Po skončení výuky vyučující pověřené osobě na ústavu bez zbytečného odkladu předá vyplněný zasedací pořádek k archivaci, dále jen „archiv“.
 5. Archivovaný zasedací pořádek musí být přístupný více osobám ústavu (zastupitelnost k předání podkladů pro co nejrychlejší trasování). V případě změn kontaktních osob na ústavu
  je tajemník ústavu povinen nahásit tuto skutečnost na Pedagogické odděleni bez zbytečného
  odkladu (kubovae@vscht.czjfialova@vscht.cz ). Archivace zasedacího pořádku musí být minimálně 30 dnů.

Informace o studentovi s pozitivním testem na Covid-19

 1. Děkanát fakulty informuje bez zbytečného odkladu Pedagogické oddělení (kubovae@vscht.czjfialova@vscht.cz ) o studentovi, u kterého byl zjištěn pozitivní test na Covid-19.
 2. Pedagogické oddělení na základě rozvrhu studenta vyžádá z jednotlivých archivů (čl. 2 odst. 4) skeny zasedacích pořádků.
 3. Pedagogické oddělení připraví soupisku kontaktů k dalšímu zpracování.
Aktualizováno: 12.1.2021 17:46
iconázev/odkaz     (datum)ASCDESC (text)ASCDESC velikostASCDESC
TEXT OBĚŽNÍKU642.39 KB
Velke poslucharny (AI_AII_BI_BII_BIII)28.59 KB
Počítačové učebny (v2)36.11 KB
Budova A_verejne ucebny (A01_A02_A11_A12_A31_A40)20.20 KB
Budova B_veřejné učebny přízemí (B02_B03_B06_B07_B08_B09) (v2)24.07 KB
Budova B_veřejné učebny 1. a 2.p (B11_B12_B14_B15_B22_B23_B24)25.19 KB
Bubova B_veřejné učebny 3.p (B31_B32_B33_B34_B35_B36_B37)23.47 KB
Budova C_veřejné učebny (C11_C12_C13_C14)16.20 KB

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi