Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Popularizace, média → Ceny a soutěže → Ceny a ocenění udělené studentům a pedagogům VŠCHT Praha  → Ceny a ocenění udělené studentům a pedagogům VŠCHT Praha v letech 2010-2003
iduzel: 14226
idvazba: 17195
šablona: stranka
čas: 24.9.2023 14:00:50
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 14226
idvazba: 17195
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/ceny-a-souteze/ceny-ziskane/ceny2010-2003'
iduzel: 14226
path: 1/4111/942/994/1014/1/4111/942/994/5161/2302/5277/14226
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ceny a ocenění udělené studentům a pedagogům VŠCHT Praha v letech 2010-2003

2010 

Cena F. O. Poupěte za mimořádný společenský přínos pro rozvoj českého pivovarství a sladařství za rok 2010
Výroční cenu F. O. Poupěte za mimořádný společenský přínos pro rozvoj českého pivovarství a sladařství za rok 2010, kterou uděluje každoročně Český svaz pivovarů a sladoven, převzala vedoucí vydavatelství VŠCHT Praha Ing. Eva Dibuszová. Cena byla udělena vydavatelství za knihu Pivovarství kolektivu autorů prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc., doc. Ing. Jan Šavel, CSc., Ing. Tomáš Lejsek, CSc. a Ing. Petr Basař, MBA.

Cena Siemens 2010 našim studentům
Dva zástupci VŠCHT Praha převzali na slavnostním večeru Cenu Siemens - Werner von Siemens Excellence Award 2010. Cenu z rukou náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Kryštofa Hajna převzali Ing. Jakub Siegel, PhD. (FCHT) a za Ing. Jana Hostašu (FCHT) přebíral cenu jeho školitel doc. Dr. Dipl. Min. Willi Pabst. více informací→ 

Cena Josefa Hlávky 2010
Cena udělena Ing. Martinu Zlámalovi

Pamětní medaile za přínos v oboru povrchových úprav
Pamětní medaile udělena doc. Ing. Vladimíru Mejtovi, CSc.

2009 

Cena Siemens 2009 naší absolventce
Cenu Siemens za nejlepší diplomovou práci pro rok 2009 převzala z rukou ministryně školství PhDr. Miroslavy Kopicové a generálního ředitele Siemens Česká republika Ing. Pavla Kafky absolventka Fakulty Chemického inženýrství VŠCHT Praha Ing. Zuzana Nováková. více→

Diplomová práce roku v oboru informatika
V soutěži Diplomová práce roku v oboru informatika se na prvních místech umístili studenti oboru Aplikovaná informatika v chemii Ing. Kryštof Dibusz a Ing. Petr Čech. více →

Cena Josefa Hlávky 2009
Cena udělena Ing. Tomáši Bystroňovi

2008 

Cena ministra školství za výzkum 2008
Ministr školství Ondřej Liška dne 13. listopadu 2008 udělil Cenu ministra za výzkum prof. Dr. Ing. Karlu Bouzkovi za výzkum vodivých polymerů jako nosičů katalyzátoru pro nízkoteplotní palivové články.

Cena za chemii 2008
Dne 4. září Dana Procházková z Ústavu organické technologie převzala Cenu chemie 2008 za druhé místo v soutěži doktorandů, kterou pořádá společnost Rhodia CR s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v ČR, více>.

Cena Synergie 2008
Ing. Roman Kodým získal dne 13. srpna 2008 cenu Synergie 2008 za projekt vypracovananý společně se spolecností MEGA a.s. “Optimalizovaný distributor toku pro průmyslový elektrodialyzér EDR III”.

Medaile ministra školství
Dne 27. června 2008 převzal doc. Ing. František Štěpánek, Ph.D. Medaili ministra školství za získání prestižního grantu Evropské výzkumné rady na pětiletý projekt CHOBOTIX, více →.


Výsledky reprezentantů VŠCHT Praha na Českých akademických hrách 2008 v Brně

European Water Association udělila prof. Jiřímu Wannerovi Medaili Williama Dunbara
Dne 4. května 2008 převzal prof. Jiří Wanner v Mnichově Medaili Williama Dunbara za vynikající výzkumnou činnost v oblasti biologické úpravy odpadních vod a ochrany vod, více →.

2007

Medaile Josefa Hlávky za rok 2007 udělena prof. Ludmile Šilhánkové
Správní rada Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, v souladu se statutem, udělila v roce 2007 prof. Ing. Ludmile Šilhánkové, CSc. Medaili Josefa Hlávky na návrh rektora VŠCHT Praha za významnou celoživotní a mezinárodně uznávanou vědeckou činnost v oboru genetiky kvasinek, za mimořádně úspěšnou publikační odbornou činnost a za obětavou činnost pedagogickou především v oboru mikrobiologie.


Cena Siemens - Werner von Siemens Excellence Award 2007
Ve čtvrtek 13. prosince 2007 byly v pražské Betlémské kapli předány Ceny Siemens za rok 2007. Ing. Walter Schrott z Ústavu chemického inženýrství se stal nositelem Ceny Siemens 2007 s diplomovou prací: Experimentální studium elektrokinetického toku v mikrofluidních čipech.

Cena Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci
Dne 12. prosince 2007 Ing. Tomáš Čajka získal 1. cenu v soutěži o nejlepší práci roku 2007 mladých autorů z oboru spektroskopie za soubor prací: Gas Chromatography–Time-of-Flight Mass Spectrometry: An Effective Analytical Tool in the Analysis of Complex Food and Environmental Matrices.

Cena za nejlepší příspěvek
6. 11. 2007 byla udělena cena doktoru Bohdanu Hejnovi za nejlepší příspěvek >

Innovation Contest
Blahopřejeme Kryštofu Dibuszovi z Fakulty chemické technologie, který se umístil na třetím místě s prací Community Server v soutěži Intel Innovation Contest pořádanou firmou Intel Czech Tradings, Inc.

Cena Karla Velka 2007
V rámci konání Mezinárodního kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE je vyhlašována Cena Karla Velka. Cena Karla Velka se uděluje jako zvláštní projev uznání jednotlivci za mimořádně precizní a tematicky objevnou odbornou práci v oblasti odpadového hospodářství. První místo získala za diplomovou práci Jiřina Bucharová z Ústavu chemie ochrany prostředí, druhé místo získal Tomáš Petřík z Ústavu konzervace potravin a technologie masa a třetí místo Marek Šír z Ústavu chemie ochrany prostředí. Blahopřejeme.

Cena za chemii 2007
Dne 21. června Eliška Leitmannová z Ústavu organické technologie převzala Cenu chemie 2007 za první místo v soutěži doktorandů, kterou pořádá společnost Rhodia CR s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v ČR.

Cena Josefa Hlávky 2007
Cena udělena Mgr. Petru Holzhauserovi

2006

Cena ministryně školství za výzkum 2006
Dne 21. listopadu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová udělila Cenu ministryně za výzkum prof. Ing. Janě Hajšlové, CSc. za dosažení mimořádných výsledků při zavádění nových progresivních multireziduálních metod nezbytných pro rychlou a efektivní kontrolu hygienických limitů kontaminantů v potravinách.

Cena za výzkum ve farmaceutických vědách 2006 a Cena za chemii 2006
Mgr. Petru Cíglerovi z Ústavu analytické chemie a Mgr. Petru Holzhauserovi z Ústavu anorganické technologie blahopřejeme za umístění v soutěži Cena za výzkum ve farmaceutických vědách a v soutěži Cena za chemii 2006. 

2005

Cena Alfreda Badera
Cenu Alfreda Badera za organickou chemii v roce 2005 získal Ing. Radek Cibulka, Ph.D. z Ústavu organické chemie. CV

Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Cenu ministryně v roce 2005 získal Ing. Bc. Jan Macháček, Ph.D. z Ústavu skla a keramiky. CV 

Cena Siemens
Nositelem Ceny Siemens za rok 2005 se stal Ing. Marek Šváb, Ph.D. za doktorskou disertační práci "Využití technologie promývání při sanaci starých ekologických zátěží".
Cenu Siemens 2004 za doktorskou práci v oboru informačních technologií získal náš absolvent Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. za práci „Zvýraznění digitálního obrazu v biomedicínských aplikacích“. 

2004

Česká Hlava 2004
Cenu Sazky, a.s. za objev či mimořádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologických inovací dostal Prof. Ing. Josef Pašek, DrSc. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze za nejnovější vývoj technologie anilinu, která vyústila v prodej licence BC-MCHZ Ostrava na výstavbu výrobní jednotky s roční kapacitou 150 tisíc tun anilinu japonské firmě Tosoh.

2003

Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Cenu ministryně v roce 2004 získal Ing. Michal Fulem, Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie. 

Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Cenu ministryně za rok 2003 získala Dr. Ing. Jitka Zrostlíková z Ústavu chemie a analýzy potravin. 

Aktualizováno: 22.7.2015 12:16, Autor:

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi