Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Testování korozivních vlastností lihobenzínových směsí
iduzel: 44450
idvazba: 48843
šablona: stranka_obrazek
čas: 25.6.2024 04:21:25
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 44450
idvazba: 48843
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/doktorandi-pisou/2018/testovani-korozivnich-vlastnosti-lihobenzinovych-smesi'
iduzel: 44450
path: 1/4111/942/994/5161/26318/41936/44450
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Testování korozivních vlastností lihobenzínových směsí

Obr. 1 - Výsledek korozního procesu po 14 dnech v dynamickém testu na oceli tř. 11 bez inhibitoru.

Ropa je základním pilířem moderního života a najedeme ji ve všem, co nás obklopuje. Stačilo 150 let a tato surovina změnila lidský život natolik, až se stala motorem globální ekonomiky. Výroba a spotřeba se neustále zvyšuje a to co příroda tvořila miliony let je v současné době nedostatkovým zbožím. Vzhledem k tomu, že největší část surové ropy je využita na pohonné hmoty (benzin, motorová nafta) je snahou částečně nebo zcela tyto fosilní paliva nahradit. Jednu z alternativ představují biopaliva, tj. paliva vyrobená z biomasy. Navíc je přimíchávání biosložky do pohonných paliv dáno národními legislativními předpisy a požadavky automobilového průmyslu.

Pro automobilové benziny je nyní stanoven obsah bio-lihu na max. 5% obj., což je pro současný stav vozového parku (benzinových automobilů v ČR) plně vyhovující. Podle evropské normy ČSN EN 228 bude od roku 2020 vyžadováno navýšení obsahu bio-lihu až na 10% obj.

Řešení:

Řešení problematiky úspory produkce oxidu uhličitého může představovat náhrada automobilového benzínu bioethanolem vyráběným fermentační technologií z biomasy.

Nevýhody a výhody bioethanolu:

Nevýhody biethanolu spočívají v tom, že má výrazný vliv na opotřebení motoru, má nižší výhřevnost, je hydroskopický a legislativou je omezeno přidávání látek obsahujících vázaný kyslík na maximální hranici 2,7 % hm. O2 v palivech. Oproti benzinu má bioethanol značné výhody, zejména vyšší hodnotu oktanového čísla a během spalování čistého bioethanolu nebo vysoko-ethanolových lihobenzínových paliv (minimální obsah ethanolu 85% obj.) dochází při analýze emisí ke snížení obsahu CO, nespálených uhlovodíků (UHC) a poklesu oxidu dusíku (NOx).

Obecně veřejný problém:

Použití bioetanolu jako pohonné hmoty v dopravě je spojeno s řadou technických problémů, avšak největší veřejný strašák je koroze. Strach veřejnosti z destrukce jejího majetku je limitujícím faktorem pro širší využívání těchto bio-paliv v běžném provozu.

Řešení problému:

Jedním ze způsobů, jak ochránit kov před nežádoucí korozí je výběr vhodného materiálu a využití inhibitoru koroze. Inhibitor je určitá látka (nebo směs látek), která potlačuje proces koroze.

Výběr inhibitoru závisí na korozním prostředí (vodné, nevodné), přítomností stimulátorů koroze a na mechanizmu daného inhibitoru. V současné době navíc neexistuje žádná dostupná univerzální databáze či klasifikace, která by umožnila snadnou volbu vhodného inhibitoru.

Na ústavu technologie ropy a alternativních paliv se zabýváme testováním: materiálové kompatibility, korozní rychlosti a účinnosti konkrétních typů inhibitoru koroze v prostředí lihobenzínových směsí. Máme k dispozici vlastní návrh krátkodobého dynamického testu (kolektiv ústavu 215), ale i dlouhodobý statický test, přičemž tyto metody jsou založeny na ztrátě hmotnosti za požadovaný časový interval.

Autorka je doktorandkou Ústavu technologie ropy a alternativních paliv VŠCHT Praha

Obr. 2 - Výsledek korozního procesu po 14 dnech v dynamickém testu na oceli tř. 11 s vhodným inhibitorem.
Obr. 1 - Výsledek korozního procesu po 14 dnech v dynamickém testu na oceli tř. 11 bez inhibitoru.

Aktualizováno: 17.10.2018 11:36, Autor: Olga Pleyer

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi