Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Rozhovor s Ing. Milanem Petrákem, ředitelem Technoparku Kralupy
iduzel: 17310
idvazba: 21341
šablona: stranka_obrazek
čas: 21.7.2024 17:54:27
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 17310
idvazba: 21341
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/mohlo-by-vas-zajimat/17740/reditel-technoparku'
iduzel: 17310
path: 1/4111/942/994/5161/8351/17740/17310
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rozhovor s Ing. Milanem Petrákem, ředitelem Technoparku Kralupy

Milan Petrák

Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze má od dubna svého ředitele. Stal se jím Ing. Milan Petrák, který předtím působil v průmyslově-výzkumné sféře a má dlouholeté zkušenosti s řízením organizace aplikovaného výzkumu.

Pane řediteli, s jakou vizí do Technoparku Kralupy přicházíte?

Dlouhá léta jsem pracoval jako ředitel výzkumného ústavu zaměřeného na aplikovaný výzkum. Chápu, že hlavním úkolem VŠCHT Praha je vzdělávání a výchova studentů, významnou část práce odborných pracovníků na VŠCHT Praha tvoří také výzkum. V řadě případů se daří výsledky toho výzkum realizovat v praxi, ale někdy je to velmi obtížné. Mým cílem je tedy vybudovat v Technoparku Kralupy pracoviště, které bude specializováno na aplikaci výsledků výzkumu. Na jedné straně bude vyhledávat možnost aplikací výsledků odborníků z VŠCHT Praha, na druhé straně bude kontaktním místem pro podniky, jehož úkolem bude zajistit nebo zprostředkovat zájemci odbornou pomoc. 

Kdo bude v Technoparku pracovat? Kolik zde bude působit zaměstnanců a výzkumníků?

Předpokládá se, že v Technoparku bude působit cca 20–25 stálých pracovníků. Budou to jednak administrativní specialisté, např. patentoprávní specialista, projektový specialista, ekonom atd., a potom obsluhy speciálních strojů a přístrojů, např. extrudéru, ICP, Ramanovy spektroskopie. Dále budou trvalými pracovníky Technoparku odborníci, kteří mají různá oprávnění pro provádění expertní činnosti. V Technoparku bude uplatňován systém projektového řízení. Tedy kapacita Technoparku a jeho vybavení bude k dispozici projektovým týmům v různých fázích řešení výzkumných úkolů. Členové projektových týmů budou především z VŠCHT Praha, FSv ČVUT a případně z dalších externích firem.

Počítáte s účastí studentů? Jak konkrétně mohou být zapojeni?

Ano, s účastí studentů se počítá, především jako se členy projektových týmů. Další možnou formou je využití zázemí Technoparku pro experimenty potřebné ke zpracování disertační nebo diplomové práce, optimálně takové, která bude řešit konkrétní problémy pro podniky. 

Budou mít zaměstnanci odlišné pracovní podmínky než na ústavech VŠCHT Praha?

Práce v Technoparku se budou řídit základními předpisy, které jsou platné pro VŠCHT Praha. V některých případech mohou být modifikovány s ohledem na lokální specifika. Především bezpečnostní předpisy pro práci v laboratořích jsou na velmi vysokém standardu a v rámci Technoparku budou bezezbytku dodržovány.

Proč se má Technopark zabývat primárně stavební chemií?

Stavební chemie je jako obor velmi komplexní. Zahrnuje v sobě celou řadu vědeckých disciplín, které se vzájemně doplňují. Tím, že se bude činnost Technoparku orientovat na stavební chemii, bude pokrývat široké spektrum vědeckých disciplín, kterými se zabývá VŠCHT Praha i FSv ČVUT.

Je to v první řadě materiálový výzkum, jak v oblasti silikátové chemie, tak v oblasti organických polymerů. Na materiálový výzkum těsně navazuje výzkum chování materiálů v různém prostředí, jejich ochrana a jejich následné využití po ukončení doby jejich životnosti. Fotokatalytické procesy dokážou přidat materiálům další hodnotu, ochrana před plísněmi, houbami a bakteriemi je další z důležitých disciplín, které budou v Technoparku rozvíjeny. No a k tomu neodmyslitelně patří analytická chemie a nejrůznější fyzikální zkoušky.

Co budete moci nabídnout podnikové sféře v oblasti aplikovaného výzkumu a přenosu výsledků VaV do praxe? Budou se řešit projekty a granty?

Začnu u druhé části otázky. Veškeré odborné činnosti v rámci Technoparku budou probíhat na projektovém základě. Předem musí být jasné, jakých cílů, jakými prostředky a v jakém čase bude dosaženo. K tomu musí být jasně specifikované zdroje, lidské, finanční a materiálové. Podnikům chceme nabízet především profesionální přístup k řešení projektů financovaných z jejich vlastních zdrojů nebo z grantů. V oblasti grantů jsme připraveni podnikům nabídnout maximální podporu při formulaci projektové žádosti i při následné administraci. K tomu samozřejmě odpovídající zázemí, prostorové i přístrojové, a odpovídající personální kapacity. Pro přípravu projektů máme řadu zajímavých témat pocházejících z výzkumné činnosti pracovníků VŠCHT Praha. 

Jaké je přístrojové vybavení Technoparku?

Seznam přístrojů je uveden na našich webových stránkách www.technopark-kralupy.cz. Není to však definitivní. Podle zájmů podniků a rozvoje aktivit výzkumných skupin bude zařízení postupně doplňováno a obměňováno. 

Kdy počítáte, že bude provoz Technoparku zahájen?

Práce v Technoparku se pomalu rozbíhají. V současné době řešíme drobné reklamace, dovybavování laboratoří, hledáme vhodná výzkumná témata, připravujeme ustavení výzkumných týmů. Slavnostní otevření Technoparku bude 5. 6. 2015.

 

Aktualizováno: 11.5.2015 13:51, Autor: Michal Janovský

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi