Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Popularizace, média → Popularizační projekty  → Věda hrou
iduzel: 42608
idvazba: 46336
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 25.5.2019 02:56:39
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Věda hrou

CRP_web_vertical

 Propagace vzdělávací činnosti a posilování společenské odpovědnosti a regionálního působení dvou vysokých škol CRP 2019

Vysoké školy chemicko technologické v Praze

České zemědělské univerzity v Praze

Cíl projektu

Projekt je cílen na rozvoj meziuniverzitní spolupráce v oblasti propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti zapojených univerzit využívající příbuznosti oblastí výzkumu spoluřešitelských vysokých škol.

Jednotlivé aktivity projektu se připravují ve spolupráci zapojených vysokých škol s využitím jejich oborové synergie. Projekt přispěje nejen k diseminaci výsledků výzkumné práce, ale také k naplňování „třetí role“ vysokých škol a měl by přispět ke zvýšení zájmu žáků a studentů středních a vysokých škol o problematiku zemědělských, přírodovědných a technických disciplín, která může pozitivně ovlivnit výběr jejich profesní orientace.

Všechny pořádané aktivity projektu mají za cíl kromě samotné propagace a popularizace také nalézt talenty různých věkových kategorií a zapojit je do tvůrčí činnosti na zúčastněných univerzitách.

Leták

Aktivity

Cílovou skupinou projektu jsou zejména studenti středních škol, i když plánované aktivity jsou okrajově cílené i na magisterské studenty a žáky základních škol. Aktivity projektu zahrnují sérii popularizačních a odborných přednášek, jednodenních prakticky orientovaných odborných programů a týdenních letních workshopů. Přidanou hodnotou společně řešeného projektu je komplexnost témat, která mohou být studentům prezentována díky meziuniverzitní spolupráci a oborové synergii univerzit. To přinese výsledky na kvalitativně vyšší úrovni, než kdyby tyto aktivity realizovala každá ze zapojených škol samostatně.

Popularizační a propagační přednášky

Série popularizačních přednášek je vytvořená z různých témat, která představují zajímavosti řešené na různých pracovištích dané univerzity.

Hodiny moderní chemie
V rámci těchto hodin popularizují chemii a moderní chemické obory odborníci z VŠCHT Praha na základních a středních školách. Snaží se tak přiblížit chemii studentům ZŠ a SŠ. Žákům jsou objasněny nejnovější trendy v chemii a ukazovány praktické aplikace chemie, bez kterých se neobejde náš každodenní život. Hodina je velmi interaktivní, probíhá formou komunikace, dialogu, s množstvím pokusů, které jsou předvedeny v průběhu hodiny.

Jednodenní odborné popularizační programy

V průběhu roku budou připraveny jednodenní přednášky nebo workshopy s pestrým programem.

Workshop Věda hrou
29. 5. 20198   10:00   VŠCHT Praha

Workshop Chemie v létě
bude upřesněno

Workshop k ChemQuestu
4. 9. 2019   9:00   VŠCHT Praha

Pětidenní workshopy

V letním období bude pro zájemce připraven několikadenní letní workshop.

Letní workshop - Kriminálka Fénix
11. - 16. 8. 2019  VŠCHT Praha

Odborné semináře

V průběhu akademického roku budou připraveny odborné semináře v regionech či v Praze zaměřené na řešení aktuálních problémů vycházejících z výsledků vědecké činnosti obou univerzit.

Schůzky koordinátorů projektu

15. 4. 2019   15:00      ČZU v Praze

Předchozí ročníky

CRP 2018 - Věda hrou

Odpovědní řešitelé za VŠCHT Praha

Ing. Dana Bílková
Mgr. Michal Janovský 

 

Aktualizováno: 17.5.2019 16:12, Autor: Dana Bílková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi