Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Popularizace, média → Popularizační projekty  → Věda hrou
iduzel: 42608
idvazba: 46336
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 21.7.2018 17:33:37
verze: 4449
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Věda hrou

CRP_web_vertical

 Propagace a popularizace společné tvůrčí činnosti tří vysokých škol - CRP 2018

Vysoké školy chemicko technologické v Praze

České zemědělské univerzity v Praze

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Cíl projektu

Projekt je cílen na rozvoj meziuniverzitní spolupráce v oblasti propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti zapojených univerzit využívající příbuznosti oblastí výzkumu spoluřešitelských vysokých škol.

Jednotlivé aktivity projektu se připravují ve spolupráci zapojených vysokých škol s využitím jejich oborové synergie. Projekt přispěje nejen k diseminaci výsledků výzkumné práce, ale také k naplňování „třetí role“ vysokých škol a měl by přispět ke zvýšení zájmu žáků a studentů středních a vysokých škol o problematiku zemědělských, přírodovědných a technických disciplín, která může pozitivně ovlivnit výběr jejich profesní orientace.

Všechny pořádané aktivity projektu mají za cíl kromě samotné propagace a popularizace také nalézt talenty různých věkových kategorií a zapojit je do tvůrčí činnosti na zúčastněných univerzitách.

Leták

Aktivity

Cílovou skupinou projektu jsou zejména studenti středních škol, i když plánované aktivity jsou okrajově cílené i na magisterské studenty a žáky základních škol. Aktivity projektu zahrnují sérii popularizačních a odborných přednášek, jednodenních prakticky orientovaných odborných programů a týdenních letních workshopů. Přidanou hodnotou společně řešeného projektu je komplexnost témat, která mohou být studentům prezentována díky meziuniverzitní spolupráci a oborové synergii univerzit. To přinese výsledky na kvalitativně vyšší úrovni, než kdyby tyto aktivity realizovala každá ze zapojených škol samostatně.

Odborné přednášky

V průběhu akademického roku budou připraveny odborné přednášky se zaměřením na zajímavá témata doplněna dobrovolnou diskuzí odborníků s posluchači.

Tajemství vody 20. století 
25. 6. 2018   13:00   VŠCHT Praha

Kvalita vody a její změny ve 20. století   -   doc. Ing. Nina Strnadová, CSc. (VŠCHT Praha)
Rozdělení, kvalita a využití povrchových vod, klasifikace kvality povrchových vod – hodnotící předpisy, rozsah hodnotících ukazatelů, výroba pitné vody z vody povrchové a problémy s tím spojené.

Vliv znečištění na chování vodních organismů - Ing. Pavel Horký, PhD. (ČZU v Praze)
Léčiva jsou celosvětově považovány za jednu z nejvýznamnějších hrozeb pro vodní ekosystémy. Jejich působení souvisí s množstvím podávaných léků, které po užití přechází ve stále aktivní podobě do vodního prostředí z výtoků čističek odpadních vod. V současnosti jsou jedním z nejvíce rostoucích skupin užívaných léčiv psychoaktivní látky, zejména antidepresiva. Cílem této přednášky je seznámit posluchače s vlivem léčiv v environmentálně relevantních koncentracích na chování ryb.

Rybářství ve 20. století - Ing. Ján Regenda, Ph.D. (JU ČB)
Historie rybářství, změna produkce ryb a nárůst intenzifikace za socializmu (20. století).

Popularizační přednášky

Série popularizačních přednášek je vytvořená z různých témat, která představují zajímavosti řešené na různých pracovištích dané univerzity.

Hodiny moderní chemie
V rámci těchto hodin popularizují chemii a moderní chemické obory odborníci z VŠCHT Praha na základních a středních školách. Snaží se tak přiblížit chemii studentům ZŠ a SŠ. Žákům jsou objasněny nejnovější trendy v chemii a ukazovány praktické aplikace chemie, bez kterých se neobejde náš každodenní život. Hodina je velmi interaktivní, probíhá formou komunikace, dialogu, s množstvím pokusů, které jsou předvedeny v průběhu hodiny.

Jednodenní workshopy

V průběhu roku budou připraveny jednodenní workshopy s pestrým programem.

Pětidenní workshopy

V letním období bude pro zájemce připraven několikadenní workshop.

Letní tábor Projekt Fénix - CIVILIZACE XVIII: Věky Fénixe
Táborníci budou u zrodu nového národa – národa Fénixe. Stanou se členem jednoho ze čtyř kmenů a dovedou národ Fénixe až do moderní éry. Tábor je pobytový.  V dopolední části je na programu práce v laboratořích, odpoledne potom volnočasové aktivity. Během tábora bude realizován i jeden celodenní výlet (exkurze). 
Táborový program je letos obohacen o přednášky Mgr. et Mgr. Martiny Karáskové, referentky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Témata přednášek:

Dobývání mořského světa - historie objevování a zkoumání života pod mořskou hladinou, technologický pokrok, vznik aqualungu, moderní potápění, ponorky, ...
Vývoj platidel
Významné mořské komodity a jejich vliv/význam v historii

Schůzky koordinátorů projektu

15. 2. 2018   11:00      Akademický klub ČZU v Praze
29. 6. 2018   10:00      MEVPIS Vodňany

Odpovědní řešitelé za VŠCHT Praha

Ing. Dana Bílková

Mgr. Michal Janovský 

 

Aktualizováno: 25.6.2018 16:18, Autor: Dana Bílková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi