Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Popularizace, média → Setkej se s VŠCHT Praha → Věda hrou
iduzel: 42608
idvazba: 46336
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 18.9.2020 18:54:29
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Věda hrou

CRP_web_vertical

 Posilování společenské odpovědnosti a regionálního působení dvou vysokých škol prostřednictvím propagace vzdělávací a tvůrčí činnosti

CRP 2020

Vysoké školy chemicko technologické v Praze

České zemědělské univerzity v Praze

Cíl projektu

Projekt navazuje na předchozí projekt zaměřený na propagaci vzdělávací činnosti s posilování společenské odpovědnosti a regionálního působení ČZU v Praze a VŠCHT Praha. Modifikace nového projektu vychází ze zkušeností získaných v rámci řešení tohoto projektu a více akcentuje společenskou odpovědnost zúčastněných vysokých škol především s ohledem na aktuální potřebu.

Leták

Aktivity

Cílovou skupinou projektu jsou zejména studenti regionálních i pražských středních a v omezené míře i základních škol, pro které budou organizovány popularizační přednášky, jednodenní i více denní workshopy prezentující tvůrčí a vzdělávací činnost univerzit, které budou zaměřené na rozvoj jejich potenciálu. Dále projekt cílí i na odbornou veřejnost, pro kterou budou v Praze i v regionech realizovány odborné semináře zaměřené na řešení aktuálních problémů. Hlavní cílovou skupinou jsou však mladí lidé, kteří dnes velmi citlivě reagují na negativní dopady globálních změn a hledají odpovědi na palčivé otázky a řešení současných problémů. 

Odborné přednášky

Odborné přednášky jsou zaměřeny na propagaci a popularizaci vzdělávací a tvůrčí činnosti obou univerzit realizovaných na půdě středních a základních škol.

Hodiny moderní chemieLetáček
V rámci těchto hodin popularizují chemii a moderní chemické obory odborníci z VŠCHT Praha na základních a středních školách. Snaží se tak přiblížit chemii studentům ZŠ a SŠ. Žákům jsou objasněny nejnovější trendy v chemii a ukazovány praktické aplikace chemie, bez kterých se neobejde náš každodenní život. Hodina je velmi interaktivní, probíhá formou komunikace, dialogu, s množstvím pokusů, které jsou předvedeny v průběhu hodiny.
Vzhledem k pandemii ohledně koronaviru (COVID-19) jsme pro vás připravili Hodiny moderní chemie i distanční formou. Sledujte on-line videa, bavte se s chemií a staňte se Chemikem doma

Jednodenní odborné popularizační programy

V průběhu roku budou připraveny jednodenní přednášky nebo workshopy s pestrým programem.

Workshop k ChemQuestu
15. 9. 2020
Laboratoře + Přednáška. V případě nutnosti bude akce připravena distnční formou

Workshop Věda hrou
21. 9. 2020   VŠCHT Praha
Zábavná chemie

Workshop 

Pětidenní workshopy

V letním období bude pro zájemce připraven několikadenní letní workshop.

Letní workshop - Kriminálka Fénix
9. - 14. 8. 2020   VŠCHT Praha
Tábor je pobytový s ubytováním na koleji Volha.
V dopolední části je na programu práce v laboratořích, odpoledne potom volnočasové aktivity. Během tábora bude realizován i jeden celodenní výlet nebo exkurze.

Odborné semináře

V průběhu akademického roku budou připraveny odborné semináře v regionech či v Praze zaměřené na řešení aktuálních problémů vycházejících z výsledků vědecké činnosti obou univerzit.

Jak čelit změnám klimatu? Samá voda, samá voda, přihořívá…
4. 11. 2020      10:00   VŠCHT Praha

Hrátky s vodou
24. 9. 2020        9:00    Lidice

Schůzky koordinátorů projektu

Předchozí ročníky

CRP 2019 - Věda hrou
CRP 2018 - Věda hrou

Odpovědní řešitelé za VŠCHT Praha

Ing. Dana Bílková
Mgr. Michal Janovský 

Podpořeno z dotace MŠMT ČR na  řešení projektu z Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2020.

Aktualizováno: 4.9.2020 20:05, Autor: Dana Bílková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi