Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 29.11.2020 22:17:58
verze: 4731
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie a technologie materiálů

Chemie a technologie materiálů

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie

Cílem studia je seznámit studenty z teoretického i praktického pohledu se souvislostmi mezi přípravou, chemickým složením a užitnými vlastnostmi různých druhů materiálů. Právě podle kategorie materiálů, kterým se chcete věnovat, si vybíráte na začátku studia z následujících specializací - Anorganické nekovové materiály, Kovové materiály, Nanomateriály a materiály pro elektroniku, Polymerní materiály, Biomateriály. Můžete studovat také Materiály ve forenzní chemii.

Specializace - Anorganické nekovové materiály

Podrobně se seznámíte se strukturou a složením anorganických nekovových materiálů (sklo, keramika, sklokeramika, anorganická pojiva, anorganické biomateriály, nanomateriály na bázi skla a keramiky) ve vazbě na jejich funkční vlastnosti. → více

Specializace - Kovové materiály

Specializace seznamuje s postupy výroby a zpracování moderních kovových materiálů a s jejich fyzikálními i chemickými vlastnostmi. → více

Specializace - Nanomateriály a materiály pro elektroniku

Pochopení složité architektury objektů na hranici mezi spojitými mikročásticemi a jednotlivými atomy umožňuje odhalovat nové fyzikální zákonitosti a nabízí lidstvu dosud nepoznané aplikační možnosti. → více

Specializace - Polymerní materiály

Čeká vás detailní výklad o vstupních surovinách pro přípravu polymerních materiálů, výstavbových principech vzniku polymerů, fyzikálně-chemických vlastnostech polymerů a instrumentální technice k tomu využívané a postupech zpracování polymerů, včetně charakteristiky příslušných technologických zařízení. → více

Specializace - Biomateriály

Specializace je zaměřena na biomateriály využívané pro výrobu lékařských implantátů. → více

Specializace - Materiály ve forenzní chemii

Pochopíte vztahy mezi složením a strukturou materiálů a jejich užitnými vlastnostmi. → více

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 80 studentů
Kód programu N102

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi