Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 6.6.2020 07:17:27
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)

Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)

Navazující magisterský program, Fakulta technologie ochrany prostředí

Studium programu je zaměřené na získání a prohloubení chemicko-inženýrských, technologických a analytických znalostí v oblasti zpracování a využití fosilních zdrojů uhlíku (především ropa, zemní plyn a uhlí) i alternativních paliv (zejména biopaliva určená pro pohon spalovacích motorů a pro energetické účely). V rámci programu si můžete zvolit ze tří specializací: Technologie ropy a alternativních paliv, Plynná a pevná paliva, Chemické technologie v energetice.

Základní specializované předměty, jako jsou Energetika, Speciální analýza paliv a Spalování paliv, vám poskytnou odborný přehled potřebný pro uplatnění v odvětví energetiky a paliv. Protože toto odvětví je stále více ovlivňováno ekologickými požadavky, jsou do programu zařazeny i předměty jako Produktová ekologie a Technologie ochrany ovzduší. Studijní plán studia v Litvínově bude odpovídat specializaci Technologie ropy a alternativních paliv v Praze. Studijní plán bude časově upraven v rámci organizace studia v univerzitním centru.

Uplatnění

Absolventi programu najdou uplatnění v podnicích zabývajících se zpracováním ropy, výrobou základních petrochemikálií, distribucí pohonných hmot a průmyslových olejů, výrobou a využitím kapalných biopaliv. Svou profesní dráhu můžete zahájit také v aplikovaném výzkumu zabývajícím se zpracováním ropy, výrobou kapalných biopaliv a v organizacích zajišťujících kontrolu kvality pohonných hmot a maziv.

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Litvínov
Kapacita 40 studentů
Kód programu N201_L
Studijní plán
Přihláška bude otevřena dne 1. března 2020

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi