Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 6.6.2020 08:47:18
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Průmyslová ekologie a toxikologie

Průmyslová ekologie a toxikologie

Navazující magisterský program, Fakulta technologie ochrany prostředí

Budete studovat vztahy mezi životním prostředím a lidskou činností. Kromě speciálních chemických a biologických dovedností vás naučíme i managementu a bezpečnostnímu inženýrství. Uplatníte se jako dnes velmi žádaní environmentální manažeři podniků, ve státní správě nebo mezinárodním výzkumu.

Studijní program Průmyslová ekologie a toxikologie nabízí aktuální vzdělání zaměřené na studium vztahů mezi životním prostředím a lidskou společností, a to především z pohledu jejích technických a průmyslových aktivit. Náplní studia jsou předměty jako podniková a produktová ekologie, průmyslová a environmentální toxikologie, environmentální management či bezpečnostní inženýrství. Nedílnou součástí studia jsou rovněž environmentální technologie a analýza životního prostředí.

Uplatnění

Absolvent studijního programu Průmyslová ekologie a toxikologie je připravován k tomu, aby se profesionálně zabýval environmentálním managementem podniků, aby dokázal sledovat a hodnotit toxické látky v životním i pracovním prostředí, aby uměl hledat cesty ke snižování environmentálních dopadů lidských aktivit, výrobních postupů i konkrétních výrobků. Mezi další dovednosti absolventa patří znalost hospodaření s vodou, energií i odpady a schopnost posuzování lidských činností ve vztahu k životnímu prostředí. Absolventi studijního programu Průmyslová ekologie a toxikologie najdou uplatnění v řadě průmyslových i zemědělských odvětví na pozicích environmentálního managementu či jako podnikoví ekologové. Ve státní správě a samosprávě se absolventi uplatní jako pracovníci na odborech a referátech životního prostředí nebo na odborech územního plánování a stavebního řízení. Absolventi dále najdou uplatnění ve výzkumných a vývojových organizacích, v útvarech záchranného systému, v projektových a konzultačních organizacích, a ve sdělovacích prostředcích na funkcích, jejichž pracovní náplň souvisí s inženýrským pohledem na řešení problémů životního prostředí. Absolventi se uplatní v řídící a manažérské sféře, ale zároveň budou připraveni i na samostatné podnikání jako experti v oblasti životního prostředí.

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 32 studentů
Kód programu N204
Studijní plán
Přihláška bude otevřena dne 1. března 2020

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi