Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 18.9.2020 19:47:34
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Biotechnologie a bioinženýrství

Biotechnologie a bioinženýrství

Navazující magisterský program, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Stanete se široce vzdělanými odborníky pro vývoj a řízení biotechnologických procesů. Získáte nejkomplexnější vzdělání v oboru pivovarství a sladařství v rámci českého vysokého školství. Budete výborně připraveni pro další doktorské studium a práci ve výzkumných organizacích. Program je bez dalších specializací

Pojetí programu je multioborové a nezbytně zahrnuje vedle stěžejních chemických, biochemických a molekulárně-biologických disciplín disciplíny inženýrské umožňující detailně pochopit biotechnologické procesy. Je určen všem, kteří se chtějí věnovat výrobě tradičních kvasných produktů (pivo, víno, lihoviny), stejně jako těm, které zajímá spíše výroba široké škály moderních bioproduktů jako alternativních paliv, organických kyselin, antibiotik, vakcín, enzymů ap. Kromě poznání technologických procesů se budete věnovat instrumentálně-analytickým a molekulárně-biologickým technikám, bez kterých si biotechnologie současnosti neumíme představit. Budete se podílet na řešení vědecko-výzkumných projektů a rovněž na vývoji technologií přímo ve spolupráci s průmyslovou sférou.

Uplatnění

Vaše typické uplatnění bude v organizacích věnujících se mikrobiálním, potravinářským, chemickým, farmaceutickým a environmentálním biotechnologiím. Budete připraveni zastávat vedoucí a řídící funkce v oblastech výroby, řízení a kontroly kvality, státní správy a v oblasti vědy, výzkumu a novací. Uplatnění můžete najít také v obchodních organizacích podnikajících v oblasti chemie, aplikované biologie a bioinženýrství. Absolvování studijního programu Biotechnologie a bioinženýrství je vhodným základem pro doktorské studium v programech zaměřených na biotechnologii, ale také mikrobiologii, biochemii či inženýrské disciplíny.

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 25 studentů
Kód programu N303

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi