Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 18.9.2020 19:41:30
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie a analýza potravin a přírodních produktů

Chemie a analýza potravin a přírodních produktů

Navazující magisterský program, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Stanete se experty v oblasti hodnocení jakosti a autenticity potravin/přírodních produktů či vlivu složení diety na zdraví konzumentů s přihlédnutím k bioaktivním, prospěšným i rizikovým, složkám. Dostanete k dispozici špičkové vybavení odpovídající světovému standardu i šanci zapojit se do mezinárodních expertních týmů. Díky širokým interdisciplinárním znalostem i vysokému odbornému kreditu Ústavu jeho absolventech oboru mimořádná poptávka v ČR i zahraničí. Program je bez dalších specializací.

V rámci studia získáte hluboké teoretické i praktické znalosti v klíčových disciplínách oboru, kterými jsou moderní chemie a analýza potravin, přírodních surovin, případně biologických matric. V návaznosti na znalosti z bakalářského studia se seznámíte s nejmodernějšími izolačními, separačními a detekčními technikami umožňujícími nejen charakterizaci složení potravin, použitých surovin, doplňků stravy apod., ale i prokázat falšování či potvrdit autenticitu. Příkladem další unikátní aplikace moderních instrumentálních metod je screening markerů expozice populace různými typy kontaminantů či toxinů nebo hledání rizikových/psychotropních chemických sloučenin při forenzních šetřeních. Pro realizaci laboratorních experimentů je k dispozici špičková instrumentace, v řadě případů se studenti ve spolupráci se světovými firmami podílí na vývoji nových aplikací, včetně těch, které jsou vyvolány aktuálními krizovými situacemi. Diplomové práce, kterými je studium zakončeno, řeší aktuální problémy v daném oboru, jsou součástí tuzemských i mezinárodních projektů.

Uplatnění

S ohledem na široké portfolio znalostí získaných během studia, jejich interdisciplinárnímu charakteru a potažmo aplikovatelnosti v řadě oblastí, je po absolventech oboru na trhu práce skutečně mimořádná poptávka. Řada z nich nalézá prestižní uplatnění nejen v ČR, ale i v zahraničí, především ve firmách či vědeckých pracovištích vyžadujících kompetenci v oblasti chemie a analýzy potravin, přírodních produktů či doplňků stravy. Mnozí absolventi získávají také významné pozice ve státních institucích a výzkumných organizacích, někteří nacházejí zajímavá uplatnění v potravinářském, chemickém či farmaceutickém průmyslu či pracovištích zamřených na forenzní šetření. S ohledem na získané teoretické znalosti a praktické dovednosti mají všechny předpoklady ve výše uvedených oblastech zastávat pozice v analytických a kontrolních laboratořích, výzkumných odděleních, v odděleních kontroly kvality, ale i příslušné odborné a manažerské pozice.

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 30 studentů
Kód programu N307

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi