Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 18.9.2020 20:08:44
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Technologie potravin

Technologie potravin

Navazující magisterský program, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Jako náš absolvent se bez problémů uplatníte na trhu práce. V rámci studia budete spolupracovat s potravinářskými podniky i obchodními organizacemi. Kromě základních předmětů se zdokonalíte také v biochemii, kontrole jakosti i legislativě. Program je bez dalších specializací.

Stanete se odborníkem v oblasti technologie výroby potravin, procesního řízení výrobních jednotek a získáte předpoklady pro řízení celého potravinářského provozu. Naučíte se inženýrskému přístupu ke kontrole a řízení vlastních procesů a jakosti v celém rozsahu výroby potravin. Porozumíte i problematice lidské výživy a získané znalosti uplatníte v praxi jak při minimalizaci nutričních změn v procesu výroby, tak při formulaci nových výrobků. Prohloubíte si zároveň své vědomosti o fyzikálně-chemické, biochemické a mikrobiologické podstatě základních procesů uplatňujících se při výrobě potravin. Získáte kvalifikaci pro účinné řízení rizik při výrobě potravin, včetně základních principů vyplývajících z legislativy (HACCP) a seznámíte se i s vyššími mezinárodními standardy v oblasti správné výrobní a hygienické praxe (BRC, IFS). Poskytneme vám možnost získat certifikát manažera jakosti. Při zpracování odborných projektů a diplomové práce budete spolupracovat s vyspělými potravinářskými podniky na aktuální problematice.

Uplatnění

Absolventi oboru získávají mimořádně dobré předpoklady pro uplatnění v průmyslu, vývoji i kontrole. Průmyslová sféra i dal¬ší instituce cíleně vyžadují inženýry – absolventy VŠCHT Praha, a dále rozvíjejí jejich růst pro dosažení významných pozic při řízení výroby v podnicích potravinářského a biotechnologické¬ho průmyslu, bytové chemie a kosmetiky, pro kontrolu a řízení jakosti ve výrobních podnicích a dále pro státní a regionální inspekční orgány. Poptávka po inženýrech z VŠCHT Praha na trhu práce je značná, a není dlouhodobě uspokojována!

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 50 studentů
Kód programu N308

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi