Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 26.2.2020 05:38:34
verze: 4633
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Analytická chemie

Analytická chemie

Navazující magisterský program, Fakulta chemicko-inženýrská

Studijní program zahrnuje disciplíny zaměřené jak na teoretické základy jednotlivých analytických metod, tak na praktické laboratorní dovednosti. Společným základem jsou předměty teoretické výuky v oblastech instrumentální analytické chemie, konkrétně separačních metod, molekulové spektrometrie a elektroanalytických metod včetně chemometrického vyhodnocení analytických měření, vhodně doplněné o praktickou laboratorní výuku. Ta se opírá o dostupné moderní vybavení laboratoří umožňující práci studentů v malých (1-3 členných) skupinách. V rámci jednotlivých specializací je společný základ dále profilován. Na druhou stranu možnost výběru volitelných předmětů umožňuje studujícím určitou míru individualizace vlastního vzdělání.

Specializace - Analýza léčiv

Díky studiu se stanete se odborníky v oblastech výzkumu, vývoje a analýzy léčiv. → více

Specializace - Forenzní chemie

Specializace Forenzní chemie rozšiřuje studijní program analytické chemie o teoretické a praktické předměty zaměřené na legislativu potřebnou při práci soudního znalce a forenzního analytického chemika pracujícího se stopami, které mohou sloužit jako důkazní materiál. → více

Specializace - Analytická chemie a jakostní inženýrství

Tato specializace zahrnuje disciplíny zaměřené na teoretické základy analytických metod, chemometriku a na příbuzné disciplíny. → více

Specializace - Molekulární chemická analýza

Tato specializace byla připravena ve spolupráci s ústavy Akademie věd České republiky (ÚFCH Jaroslava Heyrovského a ÚOCHB), aby vám umožnila rozvinout své teoretické a praktické znalosti nad rámec vzdělání běžného analytického chemika. → více

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 56 studentů
Kód programu N403
Studijní plán
Přihláška bude otevřena dne 1. března 2020

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi