Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 6.6.2020 09:01:32
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Fyzikální chemie

Fyzikální chemie

Navazující magisterský program, Fakulta chemicko-inženýrská
CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Studijní program zajišťuje vzdělávání v řadě oblastí spadajících do fyzikální chemie a chemické fyziky. Poskytnutý kvalitní teoretický základ (včetně dobré znalosti matematického modelování) je pak zužitkován ve výuce řady specializovaných disciplín zaměřených na praktické aplikace a soudobé trendy (chemická termodynamika, vlastnosti materiálů, elektrochemie, děje na mezifázích, chemie a fyzika polymerů, molekulární simulace, kvantová teorie molekul a modelování kinetiky procesů). Důraz je kladen zejména na použití moderních instrumentálních metod. Nedílnou součástí oborové výuky je příprava studenta pro efektivní experimentální práci (plánování, realizace a vyhodnocení experimentu). Abyste mohli vypravovat kvalitní diplomovou práci, stanete se součástí některé výzkumné skupiny Ústavu fyzikální chemie VŠCHT nebo některého pracoviště Akademie věd ČR. V případě zájmu podpoříme i vaše studijní pobyty v zahraničí.

Uplatnění

Studium v tomto programu je považováno za náročnější, ale vyplatí se. Dokazuje to uplatnění absolventů ve svém profesním životě. Absolventi disponují solidní znalostí teoretických principů chemických dějů, matematiky a kvalifikací pro práci v moderní instrumentální laboratoři. Díky tomuto univerzálnímu vzdělání se jim otevírají dveře ve výzkumných a vývojových laboratořích, na akademických pracovištích, ve farmaceutickém výzkumu, ve státní správě a v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Řada absolventů najde uplatnění i v organizacích zaměřených na IT. Můžete se zaměřit na vědeckou kariéru a pokračovat v doktorském studiu na VŠCHT Praha.

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Kód programu N404
Studijní plán
Přihláška bude otevřena dne 1. března 2020

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi