Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 19.4.2021 05:03:12
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl

Společné předměty programu

Nejde o kompletní studijní plán, pouze o předměty společné všem specializacím.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101003 Chemické a bilanční výpočty 0/2/0 KZ 3
B101010 Základy anorganické chemie 2/2/0 Z+Zk 4
B101011 Laboratoř chemie 0/0/3 KZ 3
B148008 Dějiny umění I 2/0/0 Z 2
B148032 Ikonografie 2/0/0 Zk 3
B148037 Informatika konzervování-restaurování 1/2/0 KZ 3
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2/0/0 Zk 3
B413007 Repetitorium středoškolské matematiky 0/2/0 KZ 2

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B110003 Organická chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
B148001 Anorganické materiály památek I 3/0/0 Zk 4
B148009 Dějiny umění II 2/0/0 Zk 4
B148038 Fotografické techniky 1/3/0 Z 3
B413008 Základy matematiky 2/2/0 Z+Zk 5
B834001 Odborný anglický jazyk A 0/2/0 Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B148002 Anorganické materiály památek II 3/0/0 Zk 4
B148010 Dějiny umění III 2/0/0 Z 2
B148033 Laboratoř programu konzervování-restaurování 0/0/5 KZ 3
B444011 Základy fyziky 2/1/0 Z+Zk 4
B834002 Odborný anglický jazyk B 0/2/0 Z+Zk 2

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B148011 Dějiny umění IV 2/0/0 Zk 4
B148027 Organické materiály památek I 3/0/0 Zk 4
B403016 Základy fyzikální chemie 2/1/0 Z+Zk 5

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B148003 Metody průzkumu památek 2/0/0 Zk 3
B148012 Dějiny umění V 2/0/0 Zk 3
B148028 Organické materiály památek II 2/0/0 Zk 3
B148030 Věcné kreslení 0/4/0 KZ 4

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B148004 Dějiny uměleckých řemesel 2/0/0 Zk 3
B148013 Figurální kreslení 0/4/0 KZ 4
B148034 Základy archeologie 2/0/0 Zk 3
B148036 Konzervování archeologických nálezů 2/0/0 Zk 3
B402001 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5

4. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B148023 Modelování 0/4/0 KZ 4
B148029 Účetnictví, daně, právo 2/0/0 KZ 2
B148031 Základy péče o památky 2/0/0 Zk 3
M148001 Preventivní konzervace 2/0/0 Zk 3

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi