Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 14.7.2020 13:05:14
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie biomateriálů pro medicínské využití

1. ročník

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3/3/0 Z+Zk 8
B101003 Chemické a bilanční výpočty 0/2/0 KZ 3
B111008 Biologie člověka 2/1/0 Z+Zk 4
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2/0/0 Zk 3
B413001 Matematika A 3/4/0 Z+Zk 8
B445001 Počítačové praktikum 0/3/0 KZ 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101002 Obecná a anorganická chemie II 2/2/0 Z+Zk 5
B101004 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
B110003 Organická chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
B126005 Buněčná biologie tkáňových systémů 2/0/0 Zk 3
B413002 Matematika B 3/3/0 Z+Zk 7
B444003 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A 0/2/0 Z 1
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B106008 Biomateriály pro medicínské aplikace 3/0/0 Zk 5
B108002 Úvod do studia materiálů 2/0/0 Zk 3
B110005 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
B403001 Fyzikální chemie A 3/2/0 Z+Zk 6
B413003 Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
B444005 Laboratoř fyziky 0/0/4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B105003 Úvod do chemických technologií 2/0/0 Zk 3
B110004 Organická chemie II 3/2/0 Z+Zk 6
B444012 Biofyzika 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B320001 Biochemie I 3/1/0 Z+Zk 5
B402001 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
B403002 Fyzikální chemie B 3/2/0 Z+Zk 6
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
B409001 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B106001 Degradace materiálů 2/0/0 Zk 3
B106005 Kovové materiály 2/0/0 Zk 3
B107001 Anorganické nekovové materiály 2/0/0 Zk 3
B112002 Makromolekulární chemie 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B106009 Laboratoř programu Chemie biomateriálů pro medicínské využití 0/0/6 KZ 4
B107006 Koroze biomateriálů 3/0/0 Zk 5
B143001 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
B320005 Laboratoř biochemie 0/0/4 KZ 3
B402005 Laboratoř analytické chemie I 0/0/4 KZ 3
B409005 Laboratoř chemického inženýrství s projektem 0/0/4 KZ 4
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B106004 Vlastnosti a zkoušení kovů 2/1/0 Z+Zk 4
B107004 Základy sklářských a keramických technologií 2/1/0 Z+Zk 4
B112003 Metody charakterizace polymerních látek 2/2/0 Z+Zk 4
B126002 Struktura a vlastnosti polymerů 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B402002 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4
B444004 Fyzika II 2/2/0 Z+Zk 5

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101007 Struktura a vlastnosti materiálů 2/1/0 Z+Zk 4
B106011 Metody charakterizace biomateriálů 2/0/0 Zk 3
B963001 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B110009 Základy farmakochemie 3/0/0 Zk 5
B112004 Technologie zpracování polymerních materiálů 2/0/0 Zk 3
B319001 Biologie II 2/0/0 Zk 3
B444006 Základy strojnictví 2/1/0 Z+Zk 4
B445004 Počítačová grafika 1/3/0 Z+Zk 5

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi