Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 7.3.2021 01:28:26
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biochemie a biotechnologie

Specializace: Biochemie a mikrobiologie

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

1. ročník

Zimní semestr

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3/3/0 Z+Zk 8
B101003 Chemické a bilanční výpočty 0/2/0 KZ 3
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2/0/0 Zk 3
B320003 Biologie I 2/0/0 Zk 3
B322002 Úvod do potravinářských a biochemických věd 2/0/0 Zk 3
B413001 Matematika A 3/4/0 Z+Zk 8
B445001 Počítačové praktikum 0/3/0 KZ 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101004 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
B110001 Organická chemie A 3/2/0 Z+Zk 6
B319001 Biologie II 2/0/0 Zk 3
B320004 Laboratoř biologie 0/0/2 KZ 1
B413002 Matematika B 3/3/0 Z+Zk 7
B444003 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A 0/2/0 Z 1
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B240002 Toxikologie a ekotoxikologie II 2/0/0 Zk 3
B324002 Produkce potravinářských surovin 2/0/0 Zk 3
B342006 Rostlinné léky a tradiční medicina 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Specializace - Biochemie a mikrobiologie

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B111005 Základy farmakologie 2/0/0 Zk 3
B143003 Programování v shellu 0/3/0 KZ 4
B322004 Základy kosmetiky 1/1/0 Z+Zk 3
B323004 Úvod do potravinářské legislativy 2/0/0 Zk 3
B323011 Výživa a výživová politika 2/0/0 Zk 3
B324001 Principy úchovy a balení potravin 2/1/0 KZ 3
B444012 Biofyzika 2/1/0 Z+Zk 4
B837006 Rozvoj sociálních kompetencí 2/1/0 Z 3
B837007 Mikroekonomie 2/0/0 Z 2

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B110002 Organická chemie B 3/2/0 Z+Zk 6
B110005 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
B320001 Biochemie I 3/1/0 Z+Zk 5
B403003 Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
B413003 Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
B444005 Laboratoř fyziky 0/0/4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Specializace - Biochemie a mikrobiologie

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B110009 Základy farmakochemie 3/0/0 Zk 5
B240002 Toxikologie a ekotoxikologie II 2/0/0 Zk 3
B323001 Chemie potravin 3/1/0 Z+Zk 5
B323003 Senzorická analýza 2/1/0 Z+Zk 4
B323005 Potravinářské zbožíznalství 2/1/0 Z+Zk 4
B323007 Zdravotní nezávadnost potravin 2/1/0 Z+Zk 4
B324002 Produkce potravinářských surovin 2/0/0 Zk 3
B342006 Rostlinné léky a tradiční medicina 2/0/0 Zk 3
B837001 Podniková ekonomika 2/1/0 Z+Zk 4
B837009 Makroekonomie 2/0/0 Zk 3
V832001 Historie chemie 2/0/0 Zk 3

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B320002 Biochemie II 2/0/0 Zk 3
B320005 Laboratoř biochemie 0/0/4 KZ 3
B320007 Mikrobiologie 3/0/0 Zk 4
B320009 Laboratoř mikrobiologie 0/0/5 KZ 3
B402001 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
B409001 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Specializace - Biochemie a mikrobiologie

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B319003 Biotechnologie I 2/1/0 Z+Zk 4
B320010 Izolace a charakterizace biomakromolekul 2/0/0 Zk 3
B402002 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B110010 Registrace léčiv a patentová ochrana 2/0/0 Zk 3
B319006 Hygiena a bezpečnost v mikrobiologii 2/0/0 Zk 3
B323010 Analýza potravin a přírodních produktů 2/2/0 Z+Zk 5
B342001 Bioorganická chemie přírodních látek 2/2/0 Z+Zk 5
B342008 Základy vědecké komunikace 2/1/0 Z+Zk 4

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B143001 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
B319002 Základy bioinženýrství 2/1/0 Z+Zk 4
B320015 Molekulová genetika a analýza DNA 2/0/0 Zk 3
B402005 Laboratoř analytické chemie I 0/0/4 KZ 3
B409005 Laboratoř chemického inženýrství s projektem 0/0/4 KZ 4

Letní semestr

Specializace - Biochemie a mikrobiologie

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B143002 Základy bioinformatiky 2/2/0 Z+Zk 5
B319005 Fyziologie průmyslových mikroorganismů 2/0/0 Zk 3
B320016 Základy fyziologie člověka 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B319004 Biotechnologie II 2/1/0 Z+Zk 4
B320017 Soudní lékařství 2/0/0 Zk 3
B322003 Probiotika a funkční potraviny I 2/0/0 Zk 3
B342002 Suroviny z obnovitelných zdrojů 2/0/0 Zk 3
B342005 Izolace a identifikace přírodních látek 2/1/0 Z+Zk 4

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B963001 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi