Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 7.3.2021 01:08:09
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Forenzní analýza a analýza potravin

V programu si studenti volí jednu ze specializací:

Specializace: Forenzní analýza

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

1. ročník

Zimní semestr

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3/3/0 Z+Zk 8
B101003 Chemické a bilanční výpočty 0/2/0 KZ 3
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2/0/0 Zk 3
B320003 Biologie I 2/0/0 Zk 3
B322002 Úvod do potravinářských a biochemických věd 2/0/0 Zk 3
B413001 Matematika A 3/4/0 Z+Zk 8
B445001 Počítačové praktikum 0/3/0 KZ 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Specializace - Forenzní analýza

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B402018 Úvod do kriminalistiky 2/2/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B240002 Toxikologie a ekotoxikologie II 2/0/0 Zk 3
B320004 Laboratoř biologie 0/0/2 KZ 1

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101004 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
B110001 Organická chemie A 3/2/0 Z+Zk 6
B413002 Matematika B 3/3/0 Z+Zk 7
B444003 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A 0/2/0 Z 1
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Specializace - Forenzní analýza

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B320013 Mikroskopie a mikroanalýza ve forenzních vědách 2/0/0 Zk 3

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B110002 Organická chemie B 3/2/0 Z+Zk 6
B110005 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
B320001 Biochemie I 3/1/0 Z+Zk 5
B403003 Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
B413003 Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
B444005 Laboratoř fyziky 0/0/4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Specializace - Forenzní analýza

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B320006 Bioanalytické metody 2/0/0 Zk 3
B320016 Základy fyziologie člověka 2/0/0 Zk 3
B323001 Chemie potravin 3/1/0 Z+Zk 5

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B320002 Biochemie II 2/0/0 Zk 3
B320005 Laboratoř biochemie 0/0/4 KZ 3
B320007 Mikrobiologie 3/0/0 Zk 4
B320009 Laboratoř mikrobiologie 0/0/5 KZ 3
B402001 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
B409001 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Specializace - Forenzní analýza

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B320015 Molekulová genetika a analýza DNA 2/0/0 Zk 3
B320019 Laboratoř analýzy biologických materiálů 0/0/2 KZ 2
B323012 Analytické metody ve forenzní analýze 3/0/0 Zk 4
B402019 Forenzní identifikace osob a věcí 2/2/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B323006 Statistické zpracování dat 1/2/0 KZ 3
B323010 Analýza potravin a přírodních produktů 2/2/0 Z+Zk 5
B342008 Základy vědecké komunikace 2/1/0 Z+Zk 4
B342009 Toxikologie a analýza drog 2/0/0 Zk 3

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B143001 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
B402005 Laboratoř analytické chemie I 0/0/4 KZ 3
B409005 Laboratoř chemického inženýrství s projektem 0/0/4 KZ 4
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B402002 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4
B409002 Chemické inženýrství II 2/3/0 Z+Zk 6

Letní semestr

Specializace - Forenzní analýza

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B143002 Základy bioinformatiky 2/2/0 Z+Zk 5
B320012 Trestní právo pro forenzní analýzu 2/0/0 Zk 3
B320017 Soudní lékařství 2/0/0 Zk 3
B320018 Bioterorismus 1/0/0 Zk 2
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B323007 Zdravotní nezávadnost potravin 2/1/0 Z+Zk 4
B323008 Analýza potravin v kontrolní praxi 2/0/0 Zk 3
B402006 Laboratoř analytické chemie II 0/0/4 KZ 4
B832001 Základy práva 2/0/0 Zk 3

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B963001 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi