Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 3.3.2021 12:06:33
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3/3/0 Z+Zk 8
B101004 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
B110001 Organická chemie A 3/2/0 Z+Zk 6
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2/0/0 Zk 3
B403017 Seminář programu chemie 1/2/0 Z+Zk 3
B413001 Matematika A 3/4/0 Z+Zk 8
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V834001 Angličtina - pokročilí I 0/2/0 Z 1
V834003 Angličtina - mírně pokročilí I 0/2/0 Z 1
V834005 Angličtina - středně pokročilí I 0/2/0 Z 1
V834007 Němčina - začátečníci I 0/2/0 Z 1
V834009 Němčina - mírně pokročilí I 0/2/0 Z 1
V834011 Němčina - středně pokročilí I 0/2/0 Z 1
V834013 Francouzština - začátečníci I 0/2/0 Z 1
V834015 Francouzština - mírně pokročilí I 0/2/0 Z 1
V834017 Francouzština - středně pokročilí I 0/2/0 Z 1
V834019 Ruština - začátečníci I 0/2/0 Z 1
V834021 Ruština - středně pokročilí I 0/2/0 Z 1
V834023 Španělština - začátečníci I 0/2/0 Z 1
V834025 Španělština - mírně pokročilí I 0/2/0 Z 1
V834027 Španělština - středně pokročilí I 0/2/0 Z 1
V834029 Ruština - mírně pokročilí I 0/2/0 Z 1
V834031 Angličtina – pokročilí plus I 0/2/0 Z 1
V834033 Němčina - pokročilí I 0/2/0 Z 1
V834040 Němčina pro inženýry I 0/2/0 Z 1
V834042 Angličtina – středně pokročilí plus I 0/2/0 Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101002 Obecná a anorganická chemie II 2/2/0 Z+Zk 5
B110002 Organická chemie B 3/2/0 Z+Zk 6
B110005 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
B413002 Matematika B 3/3/0 Z+Zk 7
B413005 Počítačový algebraický systém Maple 0/2/0 KZ 2
B444001 Fyzika A 3/2/0 Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A 0/2/0 Z 1
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B320001 Biochemie I 3/1/0 Z+Zk 5
B402003 Analytická chemie A 2/2/0 KZ 5
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
B403018 Fyzikální chemie A + 3/2/0 KZ 6
B413003 Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
B444002 Fyzika B 2/2/0 Z+Zk 5
B444005 Laboratoř fyziky 0/0/4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B445003 Webové aplikace v chemii 1/3/0 KZ 4
B837001 Podniková ekonomika 2/1/0 Z+Zk 4
V832001 Historie chemie 2/0/0 Zk 3
V832002 Vybrané kapitoly z filozofie a filozofie vědy 2/0/0 Z 2
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B143001 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
B320002 Biochemie II 2/0/0 Zk 3
B320005 Laboratoř biochemie 0/0/4 KZ 3
B402004 Analytická chemie B 2/1/0 Z+Zk 4
B402005 Laboratoř analytické chemie I 0/0/4 KZ 3
B403019 Fyzikální chemie B + 3/2/0 Z+Zk 6
B409003 Chemické inženýrství A 2/3/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B403011 Počítačová chemie 2/0/0 Z 3
B409004 Chemické inženýrství B 2/3/0 Z+Zk 6
B409005 Laboratoř chemického inženýrství s projektem 0/0/4 KZ 4
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B108002 Úvod do studia materiálů 2/0/0 Zk 3
B240004 Environmentální chemie 2/0/0 Zk 3
B320003 Biologie I 2/0/0 Zk 3
B413006 Fourierova transformace pro studenty bakalářského studia 2/2/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B101006 Laboratoř anorganické chemie II 0/0/4 KZ 4
B110006 Laboratoř organické chemie II 0/0/4 KZ 4
B402006 Laboratoř analytické chemie II 0/0/4 KZ 4
B403006 Laboratoř fyzikální chemie II 0/0/3 KZ 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B101005 Bezpečnost a legislativa v chemii 2/0/0 Zk 3
B111012 Inženýrství farmaceutických výrob 3/0/0 Zk 5
B342008 Základy vědecké komunikace 2/1/0 Z+Zk 4
B402012 Úvod do strukturní analýzy 2/0/0 Zk 3

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B963001 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
B963002 Seminář k bakalářské práci 0/3/0 Z 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B110008 Struktura a reaktivita organických látek 3/1/0 Z+Zk 6
B320006 Bioanalytické metody 2/0/0 Zk 3
B403010 Teoretická chemie 3/1/0 Z+Zk 5
B445004 Počítačová grafika 1/3/0 Z+Zk 5

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi