Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 20.6.2021 03:04:23
verze: 4923
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemické inženýrství a bioinženýrství

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3/3/0 Z+Zk 8
B101003 Chemické a bilanční výpočty 0/2/0 KZ 3
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2/0/0 Zk 3
B413001 Matematika A 3/4/0 Z+Zk 8
B445001 Počítačové praktikum 0/3/0 KZ 3
B837004 Základy ekonomiky a managementu 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101004 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
B110003 Organická chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
B143001 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
B413002 Matematika B 3/3/0 Z+Zk 7
B444003 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A 0/2/0 Z 1
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B240002 Toxikologie a ekotoxikologie II 2/0/0 Zk 3
B409016 Řešení vybraných inženýrských úloh 0/2/0 KZ 3
B445004 Počítačová grafika 1/3/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B110005 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
B320001 Biochemie I 3/1/0 Z+Zk 5
B403003 Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
B413004 Numerické metody 2/2/0 Z+Zk 5
B444005 Laboratoř fyziky 0/0/4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B320003 Biologie I 2/0/0 Zk 3
B444004 Fyzika II 2/2/0 Z+Zk 5
B444006 Základy strojnictví 2/1/0 Z+Zk 4
B837001 Podniková ekonomika 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B320005 Laboratoř biochemie 0/0/4 KZ 3
B402001 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
B403004 Fyzikální chemie II 3/2/0 Z+Zk 6
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
B409001 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
B413003 Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B320002 Biochemie II 2/0/0 Zk 3
B409007 Úvod do chemických technologií 2/1/0 Z+Zk 4
B444008 Základy elektroniky 2/2/0 Z+Zk 5
B837005 Základy projektového řízení 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B402005 Laboratoř analytické chemie I 0/0/4 KZ 3
B409002 Chemické inženýrství II 2/3/0 Z+Zk 6
B409005 Laboratoř chemického inženýrství s projektem 0/0/4 KZ 4
B409009 Inženýrství biologických procesů 2/1/0 Z+Zk 4
B444007 Měřicí a řídicí technika 2/1/0 Zk 4
B444009 Laboratoř měřicí a řídicí techniky 0/0/3 KZ 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B403006 Laboratoř fyzikální chemie II 0/0/3 KZ 3
B409010 Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy 2/0/0 Zk 3
B445012 Počítačový sběr dat 2/2/0 Z+Zk 5
B445016 Algoritmizace a programování v Matlabu 0/3/0 KZ 4

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B409006 Laboratoř chemického inženýrství II 0/0/3 KZ 3
B409017 Systémové bioinženýrství 2/1/0 Z+Zk 4
B963001 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
B963002 Seminář k bakalářské práci 0/3/0 Z 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B320007 Mikrobiologie 3/0/0 Zk 4
B409011 Chemický průmysl a životní prostředí 2/1/0 Z+Zk 4
B445009 Počítačové řídicí systémy 2/2/0 Z+Zk 5

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi