Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 14.7.2020 13:19:16
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analytická a forenzní chemie

V programu si studenti volí jednu ze specializací:

Specializace: Forenzní analytická chemie

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

1. ročník

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

Zimní semestr

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3/3/0 Z+Zk 8
B101003 Chemické a bilanční výpočty 0/2/0 KZ 3
B111008 Biologie člověka 2/1/0 Z+Zk 4
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2/0/0 Zk 3
B413001 Matematika A 3/4/0 Z+Zk 8
B445001 Počítačové praktikum 0/3/0 KZ 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Specializace - Forenzní analytická chemie

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B402018 Úvod do kriminalistiky 2/2/0 Z+Zk 5

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101004 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
B110003 Organická chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
B413002 Matematika B 3/3/0 Z+Zk 7
B444003 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A 0/2/0 Z 1
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Specializace - Forenzní analytická chemie

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B402014 Základy forenzních databází 2/0/0 Zk 3
B402019 Forenzní identifikace osob a věcí 2/2/0 Z+Zk 5

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B110005 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
B403003 Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
B413003 Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
B444005 Laboratoř fyziky 0/0/4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Specializace - Forenzní analytická chemie

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B402015 Trestná činnost v digitálním prostoru 2/0/0 Zk 3

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B320001 Biochemie I 3/1/0 Z+Zk 5
B402001 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
B402010 Úvod do separačních metod 2/0/0 Zk 3
B402011 Úvod do spektrálních metod 2/0/0 Zk 3
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
B409001 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Specializace - Forenzní analytická chemie

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B402006 Laboratoř analytické chemie II 0/0/4 KZ 4
B402016 Speciální metody forenzní analýzy 3/0/0 Zk 4

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B143001 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
B320005 Laboratoř biochemie 0/0/4 KZ 3
B402002 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4
B402005 Laboratoř analytické chemie I 0/0/4 KZ 3
B402012 Úvod do strukturní analýzy 2/0/0 Zk 3
B402013 Spřažené metody 2/0/0 Zk 3
B409005 Laboratoř chemického inženýrství s projektem 0/0/4 KZ 4

Letní semestr

Specializace - Forenzní analytická chemie

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B240002 Toxikologie a ekotoxikologie II 2/0/0 Zk 3
B320002 Biochemie II 2/0/0 Zk 3
B320012 Trestní právo pro forenzní analýzu 2/0/0 Zk 3
B402017 Rozpoznávání padělků 2/1/0 Z+Zk 4

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B963001 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi