Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 3.3.2021 12:56:44
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fyzikální a výpočetní chemie

Informace o studijním plánu

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3/3/0 Z+Zk 8
B101003 Chemické a bilanční výpočty 0/2/0 KZ 3
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2/0/0 Zk 3
B413001 Matematika A 3/4/0 Z+Zk 8
B445001 Počítačové praktikum 0/3/0 KZ 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B403007 Teoretické základy chemie 2/2/0 Z 5
B445014 Úvod do programování a algoritmů 1/3/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101004 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
B110003 Organická chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
B413002 Matematika B 3/3/0 Z+Zk 7
B413005 Počítačový algebraický systém Maple 0/2/0 KZ 2
B444001 Fyzika A 3/2/0 Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A 0/2/0 Z 1
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B445005 Objektově orientované programování 2/3/0 Z+Zk 5
B445012 Počítačový sběr dat 2/2/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B110005 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
B403018 Fyzikální chemie A + 3/2/0 KZ 6
B413003 Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
B444002 Fyzika B 2/2/0 Z+Zk 5
B444005 Laboratoř fyziky 0/0/4 KZ 3
B445002 Matematické metody v inženýrství 2/2/0 Z+Zk 5
B834002 Odborný anglický jazyk B 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B445006 Tabulkové aplikace 1/2/0 KZ 4
B445018 Databázové systémy v chemii 1/3/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B143001 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
B320001 Biochemie I 3/1/0 Z+Zk 5
B402001 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
B403019 Fyzikální chemie B + 3/2/0 Z+Zk 6
B409001 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B403008 Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření 0/3/0 KZ 3
B445007 Zpracování signálů 3/2/0 Z+Zk 5
M126005 Fyzikální chemie nanomateriálů 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B320005 Laboratoř biochemie 0/0/4 KZ 3
B402005 Laboratoř analytické chemie I 0/0/4 KZ 3
B403006 Laboratoř fyzikální chemie II 0/0/3 KZ 3
B403011 Počítačová chemie 2/0/0 Z 3
B403015 Semestrální projekt 0/2/0 Z 2
B409005 Laboratoř chemického inženýrství s projektem 0/0/4 KZ 4
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B402002 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4
B409002 Chemické inženýrství II 2/3/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B403014 Spektroskopické metody 1/1/0 Z 3
B413006 Fourierova transformace pro studenty bakalářského studia 2/2/0 Z+Zk 5
B445003 Webové aplikace v chemii 1/3/0 KZ 4
B445008 Zpracování obrazů I 2/2/0 Z+Zk 5
B445013 Programovací techniky 1/3/0 Z+Zk 5

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B403010 Teoretická chemie 3/1/0 Z+Zk 5
B963001 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
B963002 Seminář k bakalářské práci 0/3/0 Z 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B403012 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 2/1/0 Z+Zk 4
B445010 Umělá inteligence v chemii 2/2/0 Z+Zk 5
B445011 Návrhy databázových systémů 1/3/0 Z+Zk 5
B445015 Základy mikroprocesorové techniky 1/2/0 KZ 3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi