Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 14.7.2020 13:23:37
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a technologie materiálů

Specializace: Polymerní materiály

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

1. ročník

Zimní semestr

Specializace - Polymerní materiály

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M107008 Přenosové jevy v materiálovém inženýrství 2/2/0 Z+Zk 5
M108001 Chemie a fyzika pevných látek 3/0/0 Zk 5
Povinné předměty
M112010 Výroba polymerů 2/2/0 Z+Zk 5
M112011 Laboratoř specializace - polymerní materiály 0/0/10 KZ 7
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M107014 Mikrostruktura a vlastnosti heterogenních materiálů 3/0/0 Zk 5
M112002 Fyzikální chemie polymerů 2/2/0 Z+Zk 5
M126002 Termodynamika materiálů 2/1/0 Z+Zk 4

Letní semestr

Specializace - Polymerní materiály

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M143001 Pokročilá chemická informatika 0/3/0 KZ 3
M150001 Odborná praxe 0/0/0 Z 3
M150002 Laboratorní projekt chemie a technologie materiálů I 0/0/10 KZ 7
Povinné předměty
M112004 Mechanismy polymeračních reakcí 2/1/0 Z+Zk 4
M112006 Plastikářské suroviny a jejich zpracování 2/0/0 Zk 3
M112008 Přírodní polymery 2/0/0 Zk 3

2. ročník

Zimní semestr

Specializace - Polymerní materiály

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M150003 Laboratorní projekt chemie a technologie materiálů II 0/0/12 KZ 8
Povinné předměty
M112001 Aplikovaná reologie polymerů 2/1/0 Z+Zk 4
M112003 Gumárenské suroviny a jejich zpracování 2/0/0 Zk 3
M112007 Aplikace a recyklace polymerů 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M112009 Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů I 2/0/0 Zk 3
M112013 Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů II 2/0/0 Zk 3
M112014 Degradace a stabilizace polymerů 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M106012 Analýza materiálů 3/0/0 Zk 5
M107013 Charakterizace částic a mikrostruktur 3/0/0 Zk 5
M107017 Spektroskopická a mikroskopická charakterizace materiálů 3/0/0 Zk 5
M108002 RTG fázová analýza I 2/1/0 Z+Zk 4
M126007 Speciální metody studia a charakterizace materiálů 2/0/0 Zk 3

Letní semestr

Specializace - Polymerní materiály

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M963001 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi