Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 18.9.2020 19:02:58
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Mikrobiologie a genové inženýrství

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M143002 Statistická analýza dat 2/2/0 Z+Zk 5
M319001 Molekulární biologie 2/0/0 Zk 3
M319004 Bioinženýrství I 2/1/0 Z+Zk 4
M320001 Biofyzikální chemie 2/1/0 Zk 4
M320009 Laboratorní projekt I 0/0/6 KZ 4
M320012 Laboratoř speciální biochemie 0/0/5 KZ 3
M320016 Mikrobiologie životního prostředí 2/1/0 Z+Zk 4
M320017 Genové inženýrství 2/0/0 Zk 3

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M320010 Enzymologie 2/1/0 Z+Zk 4
M320013 Laboratorní projekt II 0/0/8 KZ 5
M320020 Syntetická biologie a geneticky modifikované organismy 3/0/0 Zk 4
M320024 Molekulární mechanismy bakteriální virulence 2/0/0 Zk 3
M320025 Prezentace odborného projektu 0/3/0 Z 2
M320042 Pokročilá mikrobiologie 2/0/0 Zk 3
M352001 Odborná praxe 0/0/0 Z 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M143004 Analýza genové exprese 2/1/0 Z+Zk 4
M319002 Biochemie sekundárních metabolitů 2/1/0 Z+Zk 4
M319016 Biotechnologické aplikace mikroorganismů 2/1/0 Z+Zk 4
M320003 Hematologie a imunologie 2/0/0 Zk 3
M320011 Biochemie a fyziologie rostlin 3/0/0 Zk 4
M320015 Databáze a počítačové nástroje v biochemickém výzkumu 0/2/0 KZ 2
M320019 Biochemie mikroorganismů 2/0/0 Zk 3
M342001 Biologicky aktivní přírodní látky 3/0/0 Zk 4

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M320004 Základy imunochemie a laboratoř imunochemie 0/0/4 KZ 3
M320014 Laboratorní projekt III 0/0/15 KZ 10
M320018 Hygienicko-klinická mikrobiologie 2/0/0 Zk 3
M320023 Moderní instrumentální metody strukturní biologie 0/3/0 KZ 3
M320027 Potravinářská mikrobiologie 2/0/0 Zk 3
M320028 Laboratoř potravinářské mikrobiologie 0/0/3 KZ 2
M320033 Praktický seminář z hygienicko-klinické mikrobiologie 1/1/0 KZ 2
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M143003 Genomika: algoritmy a analýza 2/1/0 Z+Zk 4
M319003 Biotechnologie v životním prostředí 2/1/0 Z+Zk 4
M320021 Bioléčiva 2/0/0 Zk 3
M320022 Seminář strukturní bioinformatiky 0/2/0 KZ 2
M320032 Farmaceutická mikrobiologie 2/0/0 Zk 3

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M963001 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi