Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 18.9.2020 20:14:47
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přírodní látky a léčiva

V programu si studenti volí jednu ze specializací:

Specializace: Chemie přírodních látek

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

1. ročník

Zimní semestr

Specializace - Chemie přírodních látek

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M342004 Chemie přírodních látek 2/0/0 Zk 3
M342005 Izolace a separace molekul 2/1/0 Z+Zk 4
M342010 Chemie sacharidů a biopolymerů 2/0/0 Zk 3
M342019 Odborný projekt Chemie přírodních látek 0/3/0 KZ 2
M342021 Laboratoř isolačních a separačních metod 0/0/6 KZ 4
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M110003 Organická syntéza 3/2/0 Z+Zk 7
M110007 Výpočty a vizualizace molekul 1/2/0 Z+Zk 4
M319001 Molekulární biologie 2/0/0 Zk 3
M342018 Vědecká komunikace 2/1/0 Z+Zk 4

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M111013 Farmakologie 2/1/0 Z+Zk 5

Letní semestr

Specializace - Chemie přírodních látek

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M342001 Biologicky aktivní přírodní látky 3/0/0 Zk 4
M342002 Struktura a reaktivita 2/1/0 Z+Zk 4
M342008 NMR pro studium přírodních látek 2/1/0 KZ 3
M342015 Laboratoř Chemie přírodních látek I 0/0/10 KZ 7
M342020 Semestrální práce Chemie přírodních látek 0/5/0 KZ 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M110001 Farmakochemie 3/0/0 Zk 5
M319002 Biochemie sekundárních metabolitů 2/1/0 Z+Zk 4
M342003 Strukturní analýza přírodních látek 2/0/0 Zk 3

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M352001 Odborná praxe 0/0/0 Z 3

2. ročník

Zimní semestr

Specializace - Chemie přírodních látek

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M342007 Izotopově značené sloučeniny 2/0/0 Zk 3
M342009 Vybrané kapitoly z chemie přírodních látek 2/1/0 Z+Zk 4
M342011 Stereoselektivní syntézy 2/1/0 Z+Zk 4
M342016 Laboratoř Chemie přírodních látek II 0/0/12 KZ 8
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M110002 Supramolekulární chemie 2/1/0 Z+Zk 4
M319017 Biotechnologie v chemické a farmaceutické výrobě 2/2/0 Z+Zk 5
M342012 Laboratoř izotopově značených sloučenin 0/0/3 KZ 2
M402010 Techniky měření a interpretace hmotnostních spekter 1/0/0 Zk 2

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M320021 Bioléčiva 2/0/0 Zk 3

Letní semestr

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M963001 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi