Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 6.10.2022 16:01:41
verze: 5162
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 44910
idvazba: 49560
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/programy/studijni-plan/N405'
iduzel: 44910
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/44910
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Datové inženýrství v chemii

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M402018 Analytická chemometrika 2/1/0 Z+Zk 4
M403016 Matematické metody pro fyzikální chemii 2/1/0 Zk 3
M444006 Měřicí technika 2/3/0 Zk 5
M445002 Číslicové zpracování signálů a obrazů 2/2/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M403001 Kvantová chemie 2/1/0 Z+Zk 4
M403018 Chemická termodynamika 2/2/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M403009 Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
M403017 Praktikum z kvantové chemie 0/1/0 Z 1
M445012 Procedurální programování 2/2/0 Z+Zk 5

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M403002 Statistická termodynamika, molekulové modelování a simulace 3/1/0 Z+Zk 6
M413004 Mnohorozměrná analýza dat 2/2/0 Z+Zk 5
M445023 Úvod do Pythonu 1/3/0 KZ 5
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M403005 Kinetika chemických a fotofyzikálních dějů 2/1/0 Z+Zk 4
M403007 Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti látek a směsí 2/0/0 Z+Zk 4
M445004 Neuronové sítě 2/2/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M445010 Pokročilé zpracování obrazů 1/2/0 Z+Zk 4
M445011 Inženýrská optimalizace 2/2/0 Z+Zk 5

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M403021 Klasické experimenty fyzikální chemie z pohledu počítačových simulací 0/3/0 KZ 3
M445024 Strojové učení v Pythonu 2/2/0 Z+Zk 5
M445025 Semestrální projekt DICH 0/0/7 KZ 6
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M403012 Chemické rovnováhy 1/1/0 Zk 2
M403020 Kvantová mechanika v chemii: Pokročilý kurz 2/1/0 Z+Zk 5
M445014 Aplikovaná umělá inteligence 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M402014 Molekulární modelování 1/2/0 Zk 4
M403015 Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie II 0/0/5 KZ 5
M413001 Fourierova transformace 2/2/0 Z+Zk 5
M445015 Distribuované zpracování dat 2/2/0 KZ 4
M445021 Statistické rozpoznávání 2/2/0 Z+Zk 5

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M963001 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi