Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 9.2.2023 13:52:45
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

Kód Název předmětu P/C/L
Povinné předměty
P965002 Obhajoba disertační práce - / - / -
P965003 Státní doktorská zkouška - / - / -
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
P216001 Chemie atmosférických procesů 3 / - / -
P216004 Analytické metody hodnocení znečištění a znečišťování ovzduší 3 / - / -
P217001 Aplikovaná hydrochemie 3 / - / -
P217002 Technická mikrobiologie 3 / - / -
P217003 Biologické čištění odpadních vod a jejich opětovné použití 3 / - / -
P217004 Anaerobní biotechnologie 2 / 1 / -
P217006 Úprava pitné vody 3 / - / -
P240001 Environmentální toxikologie a ekotoxikologie 3 / - / -
P240002 Progresivní technologie zpracování odpadů 3 / - / -
P240005 Moderní analytické metody složek životního prostředí 3 / - / -
P320003 Mikrobiální ekologie 3 / - / -
P409003 Bioreaktory 3 / - / -
P445005 Modelování procesů 3 / - / -
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
P215005 Vybrané metody instrumentální analýzy 3 / - / -
P216007 Adsorpční materiály 3 / - / -
P216008 Energetické využití biomasy 3 / - / -
P217005 Aplikovaná a technická hydrobiologie 3 / - / -
P217007 Vodní hospodářství v průmyslu 3 / - / -
P217008 Fyzikálně chemické čištění odpadních vod 3 / - / -
P240003 Rizika v životním prostředí 3 / - / -
P240004 Pokročilé dekontaminační technologie 3 / - / -
P240006 Posuzování životního cyklu 3 / - / -
P319001 Bioinženýrství 3 / - / -
P319003 Mikroorganismy v biotechnologii 3 / - / -
P319006 Environmentální biotechnologie 3 / - / -
P320001 Obecná mikrobiologie 3 / - / -
P342005 Moderní separační metody s hmotnostní detekcí 3 / - / -
P403007 Transportní a membránové procesy 2 / 1 / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi