Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 8.2.2023 18:21:32
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Léčiva a biomateriály

Předměty programu

Kód Název předmětu P/C/L
Povinné předměty
P965002 Obhajoba disertační práce - / - / -
P965003 Státní doktorská zkouška - / - / -
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 3
AP110015 Medicinal Chemistry 3 / - / -
P101007 Chemie pevných látek 3 / - / -
P107004 Skelné a sklokeramické materiály v lékařství a farmacii 3 / - / -
P107006 Teorie a charakterizace disperzních systémů a heterogenních materiálů 3 / - / -
P108001 Mineralogie 3 / - / -
P108002 RTG fázová analýza 3 / - / -
P108003 Pokročilá RTG strukturní krystalografie 2 / - / -
P108004 Krystalové inženýrství - / - / -
P108005 RTG strukturní analýza prášku 2 / - / -
P110003 Organická syntéza 3 / - / -
P110005 Mikrovlnná chemie 3 / - / -
P110006 Fotochemie 3 / - / -
P110009 Bioorganická chemie 3 / - / -
P110010 Strukturní analýza molekul 3 / - / -
P110012 Stereoselektivní organické syntézy 3 / - / -
P110015 Medicinální chemie 3 / - / -
P110017 Chemie heterocyklických sloučenin - / - / -
P110021 Základy supramolekulární chemie - / - / -
P110022 Organokatalýza v organické syntéze - / - / -
P111002 Texturní vlastnosti porézních látek 3 / - / -
P111004 Jednotkové operace výroby pevných lékových forem 3 / - / -
P111005 Reaktorové inženýrství 3 / - / -
P111007 Lékové formy 3 / - / -
P111009 Matematické modely chemických a farmaceutických procesů - / - / -
P111010 Farmaceutické inženýrství - / - / -
P112002 Makromolekulární chemie 3 / - / -
P112004 Polymerní materiály v lékařství a farmacii 3 / - / -
P126003 Biomateriály 3 / - / -
P319002 Aplikovaná biologie 3 / - / -
P320001 Obecná mikrobiologie 3 / - / -
P320004 Speciální enzymologie 3 / - / -
P320005 Biofyzikální chemie 3 / - / -
P320006 Imunochemie 3 / - / -
P320009 Biochemické metody 3 / - / -
P320014 Klinická mikrobiologie 3 / - / -
P320015 Polysacharidy, jejich vlastnosti a využití 3 / - / -
P323006 Strategie zpracování chromatografických a spektrometrických dat 3 / - / -
P323008 Moderní trendy v izolačních a separačních metodách 3 / - / -
P342002 Drogy a závislosti 3 / - / -
P342006 Pokročilé NMR techniky v bioorganické chemii 2 / 1 / -
P402002 Chemometrika 2 / 1 / -
P402004 Nanotechnologie: základní principy a využití 3 / - / -
P402005 Separační metody pro doktorandy 2 / 1 / -
P402014 Vícerozměrné statistické metody 2 / 1 / -
P403001 Molekulární modelování a simulace 2 / 1 / -
P403006 Koloidní a povrchová chemie 2 / 1 / -
P403018 Vibrační spektroskopie 2 / 1 / -
P409003 Bioreaktory 3 / - / -
P409012 Sypké hmoty 3 / - / -
P445002 Zpracování obrazů 3 / - / -

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi