Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 22:00:11
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22310/ADD101'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemistry and Chemical Technologie (double degree)

Chemistry and Chemical Technologie (double degree)

Doktorský program, Fakulta chemické technologie

Joint study programme with foreign universities - two diplomas for one study.

 

The programme is aimed at cooperation with the Slovak University of Technology in Bratislava, (STU Bratislava) and with KU Leuven, Belgium to educate highly qualified professionals at the highest level of higher education (doctoral level), both with advanced theoretical knowledge and practical skills in applied chemistry and chemical technology. Students extend their theoretical knowledge of chemistry, physical chemistry and chemical engineering. This knowledge is further developed by means of an independent professional work in the field of chemical technology, which allows the students to deepen theoretical knowledge and to gain experience with their application in the implementation of a specific technological project. The scientific education further includes a chemical-technological research project that leads to obtaining the original published knowledge of a general nature.

Uplatnění

A graduate of the programme is fully qualified to occupy a leading position in the field of design, development and optimization of chemical technologies as well as for the management of chemical operations, distribution and application of chemical products on the market. The graduate is able to assess the environmental impacts of these activities and human health. He/she is also fully prepared and qualified for independent research and development activities in the field of chemical technologies using both a broad theoretical basis, as well as own experience in obtaining experimental and theoretical data, their critical evaluation and processing and drawing conclusions of a general nature.

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 4 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0711D130010
VŠCHT kód ADD101
Počet vypsaných témat 3

Vypsané disertační práce pro rok 2022/23

Galvanické elektrokatalytické vrstvy pro alkalickou elektrolýzu vody

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Školitel: Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.

Anotace


Cílem projektu je vývoj katalyzátoru pro katodický vývoj vodíku v procesu alkalické elektrolýzy vody. Katalyzátor bude připraven s využitím galvanického pokovování vhodného substrátu. Základní složkou vylučovaného katalyzátoru bude wolfram doplněný alespoň jedním dalším vhodným kovem s cílem dosažení co nejnižšího přepětí pro požadovanou reakci a vysoké stability za podmínek vylučování vodíku. Projekt se vedle vlastní přípravy vrstvy zaměří rovněž na charakterizaci připravených materiálů z fyzikálně-chemického a elektrochemického hlediska. Vhodný materiál bude použit jako katalytická vrstva na 3D elektrodě a testován za podmínek alkalické elektrolýzy vody.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Matematické modely kompozitních materiálů připravovaných rozptýlením tuhých částic plniva v kapalné polymerní matrici

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Školitel: doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.
Prof. Bart Van der Bruggen, PhD

Anotace


Práce je zaměřena na matematické modelování kompozitních materiálů, jejichž příprava zahrnuje vytvoření suspenze částic plniva v kapalné směsi rozpouštědla a prekursoru polymeru, objemovou kontrakci suspenze vyvolanou odpařováním rozpouštědla a formováním pevné polymerní matrice. Výchozí suspenze je modelována pomocí metody náhodného sekvenčního přidávání částic různých tvarů. Pak následuje modelování pohybu částic plniva ve smršťující se suspenzi. Každá modelová mikrostruktura a odpovídající mikrostruktura reálného vzorku kompozitního materiálu jsou charakterizovány statistickými mírami a tyto míry jsou následně porovnány, aby byla ohodnocena kvalita modelu. Reálné mikrostruktury kompozitních materiálů jsou dedukovány ze snímků jejich nábrusů, které jsou pozorovány v řádkovacím elektronovém mikroskopu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

Optimalizace elektrochemické přípravy železanů

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Školitel: doc. Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.
prof. Ing. Ján Híveš, CSc.

Anotace


Cílem projektu je charakterizace chemických a elektrochemických dějů probíhajících na anodě na bázi železa v silně alkalickém prostředí. Hlubší pochopení mechanismu probíhajících dějů umožní zvýšit účinnost syntézy a učinit tak přípravu tohoto z hlediska životního prostředí nezávadného silného oxidačního činidla perspektivní z ekonomického hlediska.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Slovenská technická univerzita v Bratislave

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi