Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:13:13
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22310/N101'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemické technologie

Chemické technologie

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie

Získáte znalosti vycházející z nejnovějších teoretických poznatků vědy, výzkumu a vývoje v oblasti chemických technologií. Budete schopni samostatné tvůrčí činnosti a aplikace nabytých znalostí při řešení konkrétních úkolů v průmyslové či firemní praxi, nebo můžete pokračovat v doktorském studiu. Na začátku studia si budete vybírat ze tří specializací – Technologie organických látek a chemické speciality, Vodíkové a membránové technologie, Základní a speciální anorganické technologie.

Uplatnění

  • Velké chemické společnosti
  • Výzkum a vývoj chemických specialit
  • Vedoucí výroby chemický látek
  • Architekt průmyslových procesů
  • Oblast konverze a skladování energie
  • Řízení a kontrola chemických procesů
  • Ochrana životního prostředí
  • Analytické laboratoře
  • Státní správa

Specializace - Základní a speciální anorganické technologie

Specializace je zaměřena na získání znalostí procesů používaných v perspektivních anorganických výrobách. Základ studia tvoří aplikované teoretické předměty vhodně doplněné výukou simulačních systémů umožňujících využití získaných poznatků v technické praxi. Seznámíme vás se základními a speciálními technologiemi anorganických látek a získáte praktické zkušenosti v týmové práci při řešení výzkumných úkolů spojených s vývojem nových technologií.
→ více

Specializace - Vodíkové a membránové technologie

Budou z vás specialisté pro oblast membránových procesů a vodíkových technologií. Základem studia jsou předměty z oblasti přípravy a charakterizace materiálů určených k výrobě membrán. V průběhu studia budete mít možnost zvolit si užší zaměření specializace orientované na separační membránové procesy nebo membránové procesy zaměřené na konverzi energie.
→ více

Specializace - Technologie organických látek a chemické speciality

Stanete se odborníky na organickou technologii, chemickou kinetiku, reaktorové inženýrství, průmyslovou přípravu a aplikaci katalyzátorů, na analýzu a syntézu procesů i optimalizaci malotonážních a velkotonážních technologií. Získáte také vědomosti o správné výrobní praxi, statistických metodách hodnocení jakosti, syntéze vsádkových výrob a chemické informatice, k tomu i praktické dovednosti v analytické chemii. Poptávka po absolventech momentálně výrazně převyšuje nabídku.
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Garant studia Pavel Čapek
Místo studia Praha
Kapacita 45 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) N0711A130002
VŠCHT kód N101

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi