Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 24.9.2023 04:53:41
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22310/N103'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Syntéza a výroba léčiv

Syntéza a výroba léčiv

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie

Program je sestaven dle potřeb a specifik farmaceutických výrob a vývoje originálních a generických léčiv. Navazuje na bakalářský program stejného názvu. Dělí se na dvě specializace – Syntézu léčiv, která klade důraz na syntetickou organickou chemii, a Výrobu léčiv, jež vás provede po cestě od nalezení substance s léčivými účinky ke skutečně vyráběnému léku.

Uplatnění

  • Výzkum a vývoj léčiv
  • Technolog farmaceutických výrob
  • Manažer výroby léčiv a doplňků stravy
  • Výroba speciálních chemikálií
  • Materiály pro lékařské aplikace
  • Kontrolní instituce
  • Doktorské studium

Specializace - Syntéza léčiv

Základem specializace je vzdělání v oblasti syntetické organické chemie nezbytné pro práci ve výzkumu a vývoji syntéz účinných látek. Pilíře tvoří organická syntéza, retrosyntéza a stereoselektivní syntézy. Profilující předměty (farmakologie, farmakochemie, lékové formy, metody analýzy léčiv a návrh léčiv) doplňují znalosti studentů v oblastech specifických pro farmaceutické výroby. Pestrá škála volitelných předmětů (např. bioorganická chemie, biologicky aktivní přírodní látky, bioléčiva, biomateriály, polymery pro farmacii, farmaceutická mikrobiologie a farmakoekonomika léčiv) doplňuje a rozšiřuje vzdělání v hraničních a souvisejících oborech.
→ více

Specializace - Výroba léčiv

Od nalezené substance s léčivými účinky ke skutečně vyráběnému léku je dlouhá cesta. Při studiu této specializace proto na znalosti o mechanismech účinku léků a zákonitostech jejich transportu v organismu navážete studiem lékových forem, které umožňují lék podávat pacientovi a dosáhnout při jeho podání požadovaného účinku. Seznámíte se s materiály, způsoby a zařízeními pro vývoj a efektivní výrobu léčiv, a také s chemickými, fyzikálními a inženýrskými principy jejich fungování. Kromě toho získáte informace o právních a ekonomických aspektech uvádění léčiv na trh.
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Garant studia Petr Zámostný
Místo studia Praha
Kapacita 80 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) N0711A130010
VŠCHT kód N103

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi