Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 21:33:33
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22330/AD301'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Microbiology

Microbiology

The purpose of the study programme is to train specialists with a comprehensive understanding of microbial populations, their activity, phylogenetic and metabolic diversity, mechanisms controlling targeted changes of their genetic information or chemical principles affecting the relationship within microbial communities. The study programme is based on the combination of various forms of tuition and laboratory research, with the main emphasis on independence, initiative and critical approach of students. Alumni of this study programme should be able to routinely use any of the acquired knowledge, skills and competences for industrial or other applications.

Uplatnění

Alumni of this study programme should have a comprehensive microbiological, biochemical and engineering background that will enable them to fully understand the microbial world. They will dispose of deep theoretical insight as well as practical skills in all key areas of microbiology, including biochemistry of microorganisms, molecular biology, genetic engineering and other closely related fields. The alumni of the study programme will find employment in all areas of biotechnology, food, pharmaceutical or chemical industry, in clinical laboratories, in the field of environmental sciences and agriculture. Last but not least, the alumni should be highly competent to work in academia.

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Bc. Ondřej Uhlík, Ph.D.
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0511D130022
VŠCHT kód AD301
Počet vypsaných témat 1

Vypsané disertační práce pro rok 2022/23

Role malých regulačních RNA ve virulenci lidského patogenu Bordetella pertussis

Garantující pracoviště: Ústav biochemie a mikrobiologie
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Bronislav Večerek, CSc.

Anotace


Malé regulační RNA (sRNA) představují velmi významný typ regulátorů genové exprese. Tyto regulační RNA se zpravidla díky částečné či úplné komplementaritě váží k cílové mRNA a ovlivňují účinnost její translace. Hfq, bakteriální RNA chaperon, je díky svým RNA-vazebným vlastnostem důležitým prostředníkem těchto RNA-RNA interakcí a hraje také důležitou úlohu ve virulenci patogenních bakterií a adaptaci na hostitele.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi