Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:42:03
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22330/B301'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Biochemie a biotechnologie

Biochemie a biotechnologie

Biochemie a biotechnologie je dlouhodobě nejpopulárnější program na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Je ideální pro studenty, které kromě chemie baví i biologie, zajímají se o mikroorganismy včetně virů, živočišné a rostlinné buňky a současně o jejich využití v biotechnologiích, bioinženýrství, genovém inženýrství a při výrobě léčiv.

Studijní program poskytuje klíčové kompetence a praktické dovednosti zejména v chemii, biochemii, mikrobiologii, molekulární biologii a jejich praktické aplikace v biotechnologii, farmacii, medicíně a dalších příbuzných oborech. Součástí studia je též nabídka zahraničních studijních pobytů. Podle zvolené specializace se z vás stanou odborníci v širokém spektru biotechnologií (od pivovarství přes výrobu léčiv až k ochraně životního prostředí) a budete výborně připraveni pro navazující magisterské studium ve studijních programech Biochemie a buněčná biologie, Mikrobiologie a genové inženýrství, Biotechnologie a bioinženýrství a Přírodní látky a léčiva.

Uplatnění

  • Navazující magisterské studium přírodovědného nebo technického směru
  • Průmyslové firmy podnikající v oblasti biotechnologií a farmacie
  • Vědecké a výzkumné organizace
  • Společnosti působící v ochraně životního prostředí
  • Akreditované, kontrolní a provozní laboratoře
  • Zdravotnická zařízení
  • Úřady státní správy

Specializace - Biotechnologie a bioinženýrství

Výběrem této specializace získáte vzdělání propojující chemické, biologické a inženýrské obory. Získáte komplex znalostí a dovedností nezbytných pro řízení průmyslových biotechnologických procesů, například pivovarství a sladařství, lihovarství vinařství, produkci léčiv, biopaliv, ale též technologie pro likvidaci a zpracování odpadů a ochranu životního prostředí. Získáte rozsáhlé teoretické znalosti a praktické dovednosti pro práci ve výzkumných a provozních laboratořích.
→ více

Specializace - Přírodní látky a léčiva

Tato specializace vám poskytne odborné znalosti zaměřené na charakteristiku a biologickou aktivitu přírodních látek. Získáte praktické dovednosti pro jejich biotechnologickou přípravu pomocí mikroorganismů a tkáňových buněk, izolaci z přírodních zdrojů nebo úplnou chemickou syntézu těchto látek, ale i dalších léčiv. Porozumíte jejich uplatnění ve farmacii a medicíně, včetně mechanismů účinku v lidském organismu. Získáte základní znalosti v oblasti vývoje, registrace a patentové ochrany léčiv.
→ více

Specializace - Biochemie a mikrobiologie

Specializace Biochemie a mikrobiologie vám nabízí možnost porozumět fungování komplexních chemických pochodů v každé buňce, ať už bakteriální či lidské. Studiem této specializace nejen získáte přehled o biochemických dějích v různých typech organismů, ale porozumíte fascinujícímu světu mikroorganismů a teoreticky i prakticky si osvojíte biochemické, mikrobiologické i molekulárně-biologické metody.
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Garant studia Martin Halecký
Místo studia Praha
Kapacita 150 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0512A130002
VŠCHT kód B301

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi