Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 27.9.2023 09:20:56
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22330/B305'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie a technologie potravin

Chemie a technologie potravin

Chemie a technologie potravin je komplexní studijní program, jehož absolvováním se stanete žádanými experty v oblasti potravinářství, výživy i chemie přírodních materiálů. Budete moci volit ze tří specializací. „Chemie a fyziologie výživy“ nabízí kombinace předmětů souvisejících se složením potravin, jejich uplatněním v lidské výživě, ale i jejich vlivem na fyziologii a zdravotní stav populace. Specializace „Analýza potravin a přírodních produktů“ z vás připraví špičkové odborníky v oblasti kontroly kvality potravin a doplňků stravy, jejich bezpečnosti a případného falšování, což jsou témata, která zajímají každého. V rámci specializace „Technologie potravin“ pak dokonale porozumíte všem aspektům moderní i tradiční výroby potravin, čehož je docíleno mimo jiné i velmi úzkou spoluprací s průmyslem. Všechny tři specializace vyučují nejlepší experti na dané oblasti v ČR. Můžete se také těšit na řadu profilujících předmětů, jejichž přehled získáte v odkazech na studijní plány, i velké množství laboratorních kurzů, které vám spolu s bakalářskou prací umožní praktickou aplikaci získaných teoretických znalostí.

Uplatnění

 • Specialista ve výrobě a marketingu potravin a doplňků stravy
 • Výživový specialista
 • Specializovaný pracovník orgánů státní správy
 • Analytický specialista kontrolních a vědecko-výzkumných laboratoří
 • Manažer kvality potravin
 • Technolog potravinářské výroby
 • Vedoucí potravinářské výroby
 • Manažer kvality obchodních řetězců
 • Výzkumník v týmech potravinářsko-lékařských projektů
 • Výzkumník v oblasti (bio)technologie potravin a doplňků stravy
 • Student navazujícího magisterského studia

Specializace - Chemie a fyziologie výživy

Studium specializace vám umožní získat znalosti z oblasti chemie, potravinářství i lidské výživy, což je kombinace, která dosud v daném rozsahu není vyučována na žádné vysoké škole v ČR. Budete studovat předměty, díky kterým budete schopni posoudit nutriční hodnotu potravin, včetně aspektů, které ji ovlivňují během zpracování a skladování. Díky předmětům zaměřeným na fyziologii výživy, nutriční diagnostiku a hodnocení nutričního stavu populace získáte nové poznatky o uplatnění potravin v lidské výživě. Tyto znalosti budou doplněny i o informace z oblasti lidské anatomie a fyziologie výživy zdravé populace, v kontrastu s různými onemocnění souvisejícími s výživou.
→ více

Specializace - Analýza potravin a přírodních produktů

Studium specializace vás seznámí nejen se složením potravin a přírodních produktů, jejich výživovou a senzorickou kvalitou, ale zejména s moderními analytickými a bioanalytickými metodami, které se využívají k hodnocení zastoupení nutričně významných složek, odhalování falšování či posuzování bezpečnosti potravin. Tyto analytické metody jsou často aplikovatelné i pro různé oblasti medicíny a farmacie, takže studium specializace vám poskytne široký profesní základ. Kromě toho se dozvíte zajímavé aktuální informace o různých, v současné době popularizovaných kategoriích potravin, jako jsou doplňky stravy, netradiční a funkční potraviny, či biopotraviny.
→ více

Specializace - Technologie potravin

Během studia u nás dokonale porozumíte všem aspektům moderní i tradiční výroby potravin a naučíte se, jak se potraviny vyrábí v řemeslném i průmyslovém měřítku. Poznáte základní fyzikálně-chemické a výživové vlastnosti potravin, porozumíte procesům, které během zpracování v potravinách probíhají a naučíte se ovládat jednotlivé výrobní operace. Budete umět vybrat vhodné suroviny pro výrobu a zvolit správnou metodu úchovy a balení. Vedle samotné potravinářské technologie Vám poskytneme také základní vědomosti v oblasti kontroly a řízení jakosti a správné výrobní a hygienické praxe v potravinářství. Předností této specializace je velmi úzká spolupráce s průmyslem.
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Garant studia Milena Stránská
Místo studia Praha
Kapacita 150 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0531A130036
VŠCHT kód B305

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi