Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:04:35
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22330/N304'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Přírodní látky a léčiva

Přírodní látky a léčiva

Navazující magisterský program, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Stanete se vysoce kvalifikovanými odborníky pro průmyslovou praxi a výzkum. Budete připraveni vyvíjet a řídit technologické procesy zaměřené na produkci léčiv a dalších přírodních látek. Budete schopni syntetizovat a podrobně charakterizovat biologicky aktivní chemické látky. Budete výborně připraveni pro další doktorské studium a práci ve výzkumných organizacích. Program se skládá ze dvou specializací – Biotechnologie léčiv a Chemie přírodních látek.

Uplatnění

  • Výzkumné a vývojové laboratoře
  • Kontrolní a analytické laboratoře
  • Vědecká a vysokoškolská pracoviště
  • Chemické a potravinářské firmy
  • Farmaceutické firmy
  • Státní správa
  • Doktorské studium

Specializace - Biotechnologie léčiv

Seznámíme vás s kompletním souborem biologických a inženýrských disciplín, na který navazují specializované technologické předměty umožňující pochopení procesů používaných ve farmaceutickém průmyslu. Ke klíčovým patří předměty rozvíjející na pokročilé úrovni znalosti z biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie a genetiky či genového inženýrství. Inženýrská a kontrolní problematika je vysvětlována v předmětech zahrnujících bioinženýrství a modelování bioprocesů, izolaci a separace produktů, bioanalytické metody, správnou laboratorní/výrobní praxi apod. Významná část výuky v každém semestru je věnována samostatné experimentální práci. Profilující předměty pak umožňují užší specializaci v oblasti výzkumu, vývoje a kontroly, respektive řízení biotechnologických procesů ve farmaceutickém průmyslu.
→ více

Specializace - Chemie přírodních látek

Studium chemické podstaty přírodních dějů je dobrodružství, které nabízíme sdílet tak, jak jej sami zažíváme. Izolujeme zajímavé látky z rostlin a dalších organizmů, určujeme jejich strukturu a obrábíme je tak, aby získaly nové vlastnosti pro využití v biologii, farmacii, potravinářství, kosmetice a leckde jinde. Teoretická část specializace zahrnuje základy potřebných chemických a biologických disciplín – organické chemie přírodních látek, biochemie, biologie, farmakognosie a další. V praktické části si student osvojí techniky syntézy organických látek, jejich izolace, identifikace a strukturní analýzy, informatiku, práce s databázemi, seznámí se s vývojem bioanalytických metod. Naučí se samostatně řešit problémy, být členem vědeckého týmu a …
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Garant studia Jan Masák
Místo studia Praha
Kapacita 40 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) N0512A130002
VŠCHT kód N304

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi