Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 21:56:02
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22340/N403'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Analytická chemie

Analytická chemie

Navazující magisterský program, Fakulta chemicko-inženýrská

Ovládnete špičkové analytické metody teoreticky i prakticky – konkrétně metody separační, molekulovou spektrometrii a elektroanalytické metody včetně chemometrického vyhodnocení analytických měření. Praktická laboratorní výuka se opírá o moderní vybavení laboratoří umožňující práci studentů v malých (1–3členných) skupinách. V rámci jednotlivých specializací je společný základ dále profilován. Na druhou stranu možnost výběru volitelných předmětů umožňuje studujícím značnou míru individualizace vlastního vzdělání.

 

Web programu

Uplatnění

  • Nejmodernější analytické laboratoře
  • Vývojář pokročilých analytických technik
  • Výzkum, vývoj a výroba léčiv
  • Farmaceutické firmy
  • Vědecké instituce
  • Kriminalista -  forenzní chemik
  • Forenzní laboratoře
  • Soudní znalec
  • Doktorské studium

Specializace - Analýza léčiv

Výzkum, vývoj a analýza léčiv bude vaše cesta. Specializace reaguje na aktuální potřeby farmaceutického průmyslu v oblasti analýzy léčiv. Zabývat se budete předměty orientovanými na separační a spektroskopické metody a na strukturní analýzu látek, což vás naučí rychlé a snadné adaptaci na prostředí výzkumu a výroby farmaceutických substancí a léčivých přípravků. Budete znát i principy uplatňované při registraci léčiv a jejich patentové ochraně. Zvládnete požadavky správné výrobní/laboratorní praxe, jištění kvality a validace analytických metod. Sylaby odborně zaměřených předmětů jsou obohaceny prezentacemi specialistů v rámci spolupráce s průmyslovými partnery.

 

Web specializace

→ více

Specializace - Forenzní chemie

Rozšiřuje studijní program analytické chemie o předměty zaměřené na legislativu potřebnou při práci soudního znalce a forenzního analytického chemika pracujícího se stopami, které mohou sloužit jako důkazní materiál. Důraz klademe na metody, které umožňují stopové analýzy malých množství vzorků, na profilování z hlediska původu vzorku, na analýzy stop výbušnin, drog a jiných sledovaných (bio)materiálů. Seznámíte se s praktickou odorologií, s drogovou problematikou, s problematikou výbušnin, s prací soudních znalců, s metodami zajišťování kriminalistických stop a jejich vyhodnocováním pro důkazní prostředky. Získáte také znalosti o nezbytném chemometrickém zpracování výsledků, abyste dokázali přiřadit správnou váhu příslušným analýzám. V potřebném rozsahu získáte také …

→ více

Specializace - Analytická chemie a jakostní inženýrství

Specializace zahrnuje disciplíny zaměřené na analytické metody, chemometriku a příbuzné disciplíny. Důraz klademe na spektroskopické, elektrochemické a separační metody, v potřebném rozsahu se seznámíte také se statistickými, bioanalytickými, radioanalytickými a dalšími metodami. Získáte široké znalosti a dovednosti při využití výpočetní techniky v analytické chemii. V neposlední řadě získáte praktické laboratorní dovednosti (laboratorní práce v malých 1-3členných skupinách) a návyky správného měření, neboť velkou pozornost věnujeme metodám zabezpečování a řízení jakosti, statistickým metodám a správné laboratorní praxi.

 

Web specializace

→ více

Specializace - Molekulární chemická analýza

Specializace probíhá ve spolupráci s ústavy Akademie věd České republiky (ÚFCH Jaroslava Heyrovského a ÚOCHB), aby vám umožnila rozvinout své znalosti nad rámec vzdělání běžného analytického chemika. Získáte přehled o nejmodernějších trendech a metodách, které nacházejí uplatnění v pokročilé instrumentální analytické chemii a základním výzkumu na molekulární úrovni. Naučíme vás teoretické základy vycházející z kvantové chemie a molekulové fyziky. Pochopíte principy pokročilých experimentálních metod analytické chemie, a to nejen s metodami rozšířenými v praxi (např. LC-MS, GC-MS, IČ a UV-VIS spektroskopie), ale také s technikami a postupy, které jsou dnes používány ve špičkovém, hraničním a mezioborovém výzkumu a které mohou …

→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Garant studia Kamil Záruba
Místo studia Praha
Kapacita 56 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) N0531A130008
VŠCHT kód N403

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi