Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:20:00
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22900/N901'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Odvětvový management

Odvětvový management

Navazující magisterský program, Celoškolská pracoviště

Naučíte se řešit náročné rozhodovací problémy, pracovat v multidisciplinárních a mezinárodních týmech a řídit je. V rámci programu si můžete vybrat ze dvou specializací – projektové řízení inovací nebo řízení chemického průmyslu – a v nich kombinovat povinně-volitelné předměty pro hlubší profilaci svého odborného zaměření.

Tento studijní program je možné absolvovat i v blokové formě, kde se cvičení konají o víkendech a pro přednášky jsou k dispozici rozšířené studijní opory včetně videozáznamů. Tuto organizaci studia ocení především zájemci, kteří již pracují nebo například pečují o děti.

Uplatnění

Specializace - Projektové řízení inovací

Náročný a prestižní ekonomicko-manažerský studijní program určený především absolventům kvalitních bakalářských studijních programů ekonomického směru, a také absolventům studijních programů technického a přírodovědného směru k rozšíření jejich vzdělání. Specializaci je možné absolvovat i v blokové formě, kde se cvičení konají o víkendech a pro přednášky jsou k dispozici rozšířené studijní opory včetně videozáznamů. Tuto organizaci studia ocení především zájemci, kteří již pracují nebo například pečují o děti.

Ve dvou třetinách předmětů základu společného pro obě specializace získáte pokročilé znalosti v oblastech jako jsou projektové řízení, marketingové řízení, finanční řízení, strategické řízení nebo manažerské rozhodování. Vedle nich zapíšete tři povinné specializační …

→ více

Specializace - Řízení chemického průmyslu

Tato specializace je určena především absolventům bakalářských studijních programů technického a přírodovědného směru nebo uchazečům s průmyslovou praxí. Je možné ji absolvovat i v blokové formě, kde se cvičení konají o víkendech a pro přednášky jsou k dispozici rozšířené studijní opory včetně videozáznamů. Tuto organizaci studia ocení především zájemci, kteří již pracují nebo například pečují o děti.

Spolu s posluchači druhé specializace absolvujete dvě třetiny předmětů společného základu, kde získáte pokročilé znalostí v klíčových ekonomicko-manažerských disciplínách. Součástí studijního plánu jsou i dva povinné specializační předměty, Průmyslová chemie a Produktová ekologie, a také odborná praxe. Vedle toho volíte odborné předměty z …

→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Garant studia Jan Vlachý
Místo studia Praha
Kapacita 150 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) N0413A050034
VŠCHT kód N901

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi