Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Vítejte ve světě moderní chemie  → O VŠCHT Praha → prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
iduzel: 14798
idvazba: 17980
šablona: stranka
čas: 27.9.2022 06:03:51
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 14798
idvazba: 17980
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/o-skole/cv-rektor'
iduzel: 14798
path: 1/4111/942/994/1011/685/14798
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Životopis

 

Narozen:         7. 6. 1958 v Praze

 

Vzdělání:

1982:          Ing., obor kvasné chemie a technologie, VŠCHT Praha

1989:          CSc., obor kvasné chemie a technologie, VŠCHT Praha

1997:          docent, habilitace v oboru biotechnologie, VŠCHT Praha

2007:          profesor, jmenován pro obor biotechnologie, VŠCHT Praha

 

Zaměstnání:

1984 – dosud:   VŠCHT Praha
(odborný pracovník, odborný asistent, docent, profesor, rektor)

 

Akademické funkce:

1997 - 2006:   proděkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha

2002 - 2011:   vedoucí Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství, VŠCHT Praha

2006 - 2011:   děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha

2012 - dosud: rektor VŠCHT Praha

 

Odborná činnost:

Přednáším nebo jsem přednášel předměty Separace v biotechnologiích, Biotechnologie v potravinářství, Lihovarství a výroba lihovin, Modelování a optimalizace bioprocesů a další. Byl jsem vedoucím bakalářských a diplomových prací, jsem školitelem studentů doktorského studijního programu Biochemie a biotechnologie v oboru Biotechnologie. Jsem předsedou oborové rady Biotechnologie. Koordinuji a podílím se na řešení řady tuzemských a zahraničních grantů, které jsou orientovány na problematiku biotechnologií se zaměřením na bioinženýrství, aplikovanou mikrobiologii, fyziologii mikroorganismů, tvorbu a účinky biologicky aktivních látek, kvalitu potravin, potravinářské technologie, membránové separace, modelování a znalostního řízení bioprocesů. Jsem autorem a spoluautorem několika odborných knih, řady článků a odborných sdělení, příspěvků na konferencích (přednášky a postery) v ČR a zahraničí a několika patentů.

Bibliografické údaje v databázi Web of Science k 1.10.2015:

  • počet položek: 62
  • citace (bez autocitací): 440
  • H-index: 13

 

Aktivity v rámci České konference rektorů:

2013 - dosud: člen předsednictva a místopředsedou pro věci ekonomické a sociální
(v červnu 2015 jsem byl zvolen do druhého funkčního období)

2013 - dosud: člen Reprezentační komise MŠMT a ČKR.

Studijní pobyty:

1986 :              MCHTI, Moskva, SSSR (2 měsíce)

1990 a 1993:   University of Amsterdam, Nizozemí (2-krát 6 měsíců)

1996 :              INETI, Lisabon, Portugalsko (3 měsíce)

 

Členství a funkce v mezinárodních a národních odborných společnostech:

Vědecká rada Univerzity Pardubice

Vědecká rada VŠCHT Praha

Česká biotechnologická společnost (člen rady)

Česká společnost chemická – odborná skupina Kvasné chemie a technologie (předseda)

Česká membránová společnost při České společnosti chemického inženýrství

European Federation of Biotechnology (EFB) - Section Down-Stream Processing

 

Činnost v odborných organizacích, expertní a posuzovatelská činnost:

Expert na aplikaci IPPC, BREF v biotechnologiích, UNIDO, Vídeň (2003 - 2004)

Člen akreditační komise (pro lihoviny, víno) Sdružení pro Cenu ČR za jakost (od 2001)

Člen Working Group of Downstream Processing, EFB (od 2000)

Člen meziresortní komise pro bioethanol při MZe ČR (od 2001)

Člen hodnotící komise projektů NAZV při MZe ČR, komise D – potraviny (1999 - 2006)

Člen odborné skupiny pro komoditu lihovin při MZe ČR (1996 – 2003)

Předseda komise VAK MZe ČR (2009 - 2013)

Člen hodnotící komise investičních projektů programu pro rozvoj venkova (EAFRD) MZe ČR (od 2008)

Člen Řídícího výboru České platformy pro potraviny (Food for Life) (od 2007)

 

Členství v organizačních výborech konferencí:

BIOTECH 2014 a 6th Czech - Swiss Symposium, Praha, červen 2014

BIOTECH 2011 a 5th Czech - Swiss Symposium, Praha, červen 2011

BIOTECH 2008 a 4th Swiss - Czech Symposium, Wädenswil, CH, květen 2008

10th International Symposium on the Genetics of Industrial Microorganisms – GIM 2006, Praha, místopředseda sekce, červen 2006

3rd Swiss – Czech Symposium, Wädenswil, CH, květen 2005

20., 21. 22. 23. a 24.  pivovarsko-sladařské dny (mezinárodní konference), Frýdek-Místek 2003, Ústí nad Labem 2005, Praha 2007, České Budějovice 2009 a Brno 2011.

 

Aktualizováno: 23.10.2015 10:20, Autor:

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi