Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Spolupráce → Mezinárodní spolupráce
iduzel: 1563
idvazba: 1884
šablona: stranka_submenu
čas: 21.2.2018 15:23:23
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Mezinárodní spolupráce

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze nepřetržitě pracuje na prohlubování své mezinárodní integrace. Aktivně podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy i výzkumu, a to jak s evropskými tak mimoevropskými partnery.

VŠCHT Praha považuje mezinárodní spolupráci ve výzkumu i ve vzdělávací oblasti za zcela nezbytnou podmínku pro udržení a další rozvoj úrovně těchto oblastí. Studentské mobility, jak směrem ven, tak i směrem dovnitř, tvorba a uskutečňování společných studijních programů a internacionalizace dalších oblastí života školy vytvářejí na VŠCHT Praha inspirativní prostředí, ve kterém vznikají nové podněty pro zlepšování úrovně i forem a způsobů výuky domácích studentů, pro zlepšování podmínek pro studium, pro rozvoj aktivit studentů i akademických pracovníků a pro rozšiřování všech forem mezinárodní spolupráce. Obdobně mezinárodní kontakty ve vědecko-výzkumné oblasti jsou zdrojem i pro rozvoj vlastní vědecko-výzkumné činnosti VŠCHT Praha.

Základními kameny mezinárodních aktivit jsou meziinstitucionální smlouvy o spolupráci, společné studijní programy se zahraničními univerzitami, mobility studentů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ a jiných mezinárodních programů, a mezinárodní vědecké a výzkumné projekty.

Mezinárodní spolupráci VŠCHT Praha koordinuje Zahraniční oddělení ve spolupráci s Oddělením pro vědu a výzkum a příslušnými prorektory.

MEZINÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ VÝMĚNNÉ PROGRAMY

Přehled mezinárodních programů studentské, případně zaměstnanecké mobility, do kterých je VŠCHT Praha zapojena:

  • ERASMUS+ (KA103, KA107)
  • ERASMUS MUNDUS
  • ATHENS
  • AKTION
  • CEEPUS
  • IAESTE

Dále škola nabízí svým studentům studium v rámci magisterského a doktorského studijního cyklu v režimu DVOJÍHO DIPLOMU a možnosti výjezdů na mimoevropské instituce v rámci programu FREE-MOVER.
Více o možnostech studia v zahraničí.

VŠCHT také úzce a intenzivně spolupracuje s mezinárodními studentskými organizacemi jako je ESN (Erasmus Student Network) a podporuje aktivitu svých studentů, kteří se v nich angažují.

Titul Eurobakalář

VŠCHT Praha se stala devátou evropskou vysokou školou, která je oprávněna udělovat prestižní titul Eurobakalář „EuroBachelor“ ve vybraných studijních oborech. Výhodou vlastnictví známky EuroBachelor je pro studenta možnost přijetí do magisterského studia na kterékoliv univerzitě, která je akreditována k udělování této známky, ale i nesporná kvalita příslušného studia.

MEZINÁRODNÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÉ PROJEKTY A KONFERENCE

Fakulty VŠCHT Praha jsou aktivně zapojeny do celé řady mezinárodních vědecko-výzkumných projektů, např. HORIZON 2020, Norské fondy, FP7, NATO.

VŠCHT Praha pořádá či spolupořádá řadu prestižních vědeckých konferencí či specializovaných odborných seminářů s mezinárodní účastí.

V souladu s dlouhodobým záměrem má VŠCHT Praha také prioritní zájem na zvyšování četnosti návštěv reprezentantů zahraničních univerzit a dalších institucí na VŠCHT Praha, zvaní zahraničních odborníků k přednáškovým pobytům na univerzitě a navazování nových kontaktů, které mohou přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce školy.

Údaje za rok 2016:

303 ERASMUS přijíždějících studentů 568 mezinárodních studentů
116 ERASMUS vyjíždějících studentů 78 zaměstnanců s cizí státní příslušností
129 ERASMUS bilaterálních dohod 91 meziinstitucionálních smluv (MoU)
5 Master Double Degree programů 22 mezinárodních vědecko-výzkumných projektů
3 ERASMUS MUNDUS programů 11 mezinárodních konferencí

Zahraniční návštěvy

Memorandum of Understanding between Korea Research Institute of Chemical Technology and UCT Prague
Memorandum of Understanding between KRICT and UCT Prague 2
Reportáž o VŠCHT Praha pro Vietnamské rádio The voice of Vietnam
Spolupráce s Vietnamskou univerzitou
University of Limoges, Francie

Aktualizováno: 1.8.2017 10:32, Autor: Iva Žilíková

KONTAKTY

Prorektor pro vnější vztahy a komunikaci
prof. Dr. Pavel MATĚJKA, RNDr.
b Pavel.Matejka@vscht.cz
+420 220 444 446

Vedoucí zahraničního oddělení
Mgr. Iva ŽILÍKOVÁ
b Iva.Zilikova@vscht.cz
e +420 220 444 456

Prorektor pro vědu a výzkum
doc. Ing. Pavel KOTRBA, Ph.D. 
b Pavel.Kotrba@vscht.cz
e +420 220 443 215

Vedoucí oddělení pro vědu a výzkum
Mgr. Tomáš MOZGA
b Tomas.Mozga@vscht.cz
e +420 220 444 403

×

Erasmus Charter

originál

49509-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE

×

ERASMUS MUNDUS - Společné magisterské programy

originál originál

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi