Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Spolupráce → Mezinárodní spolupráce
iduzel: 1563
idvazba: 1884
šablona: stranka_galerie
čas: 25.9.2022 00:24:17
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 1563
idvazba: 1884
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/spoluprace/mezinarodni-partneri'
iduzel: 1563
path: 1/4111/942/994/1015/1563
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Mezinárodní spolupráce

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze nepřetržitě pracuje na prohlubování své mezinárodní integrace. Aktivně podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy i výzkumu, a to jak s evropskými tak mimoevropskými partnery.

VŠCHT Praha považuje mezinárodní spolupráci ve výzkumu i ve vzdělávací oblasti za zcela nezbytnou podmínku pro udržení a další rozvoj úrovně těchto oblastí. Studentské mobility, jak směrem ven, tak i směrem dovnitř, tvorba a uskutečňování společných studijních programů a internacionalizace dalších oblastí života školy vytvářejí na VŠCHT Praha inspirativní prostředí, ve kterém vznikají nové podněty pro zlepšování úrovně i forem a způsobů výuky domácích studentů, pro zlepšování podmínek pro studium, pro rozvoj aktivit studentů i akademických pracovníků a pro rozšiřování všech forem mezinárodní spolupráce. Obdobně mezinárodní kontakty ve vědecko-výzkumné oblasti jsou zdrojem i pro rozvoj vlastní vědecko-výzkumné činnosti VŠCHT Praha.

Základními kameny mezinárodních aktivit jsou meziinstitucionální smlouvy o spolupráci, společné studijní programy se zahraničními univerzitami, mobility studentů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ a jiných mezinárodních programů, a mezinárodní vědecké a výzkumné projekty.

Mezinárodní spolupráci VŠCHT Praha koordinuje Zahraniční oddělení ve spolupráci s Oddělením pro vědu a výzkum a příslušnými prorektory.

MEZINÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ VÝMĚNNÉ PROGRAMY

Přehled mezinárodních programů studentské, případně zaměstnanecké mobility, do kterých je VŠCHT Praha zapojena:

 • ERASMUS+ (KA103, KA107)
 • ERASMUS MUNDUS
 • ATHENS
 • AKTION
 • CEEPUS
 • IAESTE
 • a další

Dále škola nabízí svým studentům studium v rámci magisterského a doktorského studijního cyklu v režimu DVOJÍHO DIPLOMU a možnosti výjezdů na mimoevropské instituce v rámci institucionálního mobilitního programu MOBI.
Více o možnostech studia v zahraničí.

VŠCHT také úzce a intenzivně spolupracuje s mezinárodními studentskými organizacemi jako je ESN (Erasmus Student Network) a podporuje aktivitu svých studentů, kteří se v nich angažují.

ZAHRANIČNÍ UNIVERZITY SE SPOLUPRÁCI NA AKREDITACI STUDIA

Seznam univerzit, které spolupracují v rámci akreditovaných double degree doktorských studijních programů:

 • Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille, Francie
 • Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR), Francie
 • KU Leuven, Belgie
 • STU Bratislava, Slovensko
 • UiT the Arctic university of Norway, Tromsø, Norsko
 • Università Politecnica delle Marche, Ancona, Itálie
 • Universität Regensburg, Německo
 • Université Bourgogne Franche-Comté, Dijon, Francie
 • Normandie Université, Caen, Francie

 

MEZINÁRODNÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÉ PROJEKTY A KONFERENCE

Fakulty VŠCHT Praha jsou aktivně zapojeny do celé řady mezinárodních vědecko-výzkumných projektů, např. HORIZON 2020, Norské fondy, NATO.

VŠCHT Praha pořádá či spolupořádá řadu prestižních vědeckých konferencí či specializovaných odborných seminářů s mezinárodní účastí.

V souladu s dlouhodobým záměrem má VŠCHT Praha také prioritní zájem na zvyšování četnosti návštěv reprezentantů zahraničních univerzit a dalších institucí na VŠCHT Praha, zvaní zahraničních odborníků k přednáškovým pobytům na univerzitě a navazování nových kontaktů, které mohou přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce školy.

ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH

VŠCHT Praha je členem řady mezinárodních organizací. K nejvýznamnějším patří členství v EUA (European University Association), jež sdružuje téměř 800 univerzit ze 46 zemí Evropy. Díky členství v EUA má univerzita možnost podílet se na všech jejích významných aktivitách podporujících vyšší vzdělávání v Evropě a prezentovat se tím v celé akademické obci v Evropě.

Pracovníci zahraničního oddělení jsou členy sítě EAIE (European Association for International Education), jejímž cílem je rozvoj odborných kompetencí v oblasti internacionalizace vysokoškolského prostředí.

Údaje za rok 2017:

293 ERASMUS přijíždějících studentů 704 mezinárodních studentů
115 ERASMUS vyjíždějících studentů 59 akademiků a vědců s cizí státní příslušností
144 ERASMUS bilaterálních dohod 114 meziinstitucionálních smluv (MoU)
5 Master Double Degree programů 27 mezinárodních vědecko-výzkumných projektů
3 ERASMUS MUNDUS programů 21 uspořádaných mezinárodních konferencí

Více informací ve Výročních zprávách školy.

Zahraniční návštěvy

Memorandum of Understanding between Korea Research Institute of Chemical Technology and UCT Prague
Memorandum of Understanding between KRICT and UCT Prague 2
Reportáž o VŠCHT Praha pro Vietnamské rádio The voice of Vietnam
Spolupráce s Vietnamskou univerzitou
University of Limoges, Francie

Aktualizováno: 3.12.2020 00:41, Autor: Filip Faltejsek

KONTAKTY

Prorektorka pro vnější vztahy a komunikaci
doc. Dr. Ing. Michaela Rumlová
b Michaela.Rumlova@vscht.cz
e +420 220 444 4177

Vedoucí Zahraničního oddělení
Bc. Filip Faltejsek
b Filip.Faltejsek@vscht.cz
e +420 220 444 456

Prorektor pro vědu a výzkum
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
b Dalibor.Vojtech@vscht.cz  
e +420 220 443 215 

Vedoucí Projektového centra
Ing. Hana Štěpánková
b Hana.Stepankova@vscht.cz
e +420 220 446 210

×

ERASMUS MUNDUS - Společné magisterské programy

originál originál

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi