Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Spolupráce → Spolupráce se ZŠ a SŠ → Pro studenty ZŠ a SŠ → Letní tábory Fénix VŠCHT Praha 2022 → Podsvětí Fénixovy Lhoty
iduzel: 58106
idvazba: 68254
šablona: stranka
čas: 25.9.2022 00:35:52
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 58106
idvazba: 68254
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/spoluprace/skoly/pro-zaky/letni-tabor/zs'
iduzel: 58106
path: 1/4111/942/994/1015/1313/1318/14587/58106
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Podsvětí Fénixovy Lhoty

Vědecký tábor VŠCHT Praha pro žáky základních škol

Město Fénixova Lhota po dlouhá léta ovládal Don Fénixon, který se na sklonku svého života rozhodl najít za sebe náhradu, které by vládu nad městem přenechal. Před několika lety Don rozdělil město mezi čtyři Capa významných rodin, které se dosud pod dohledem starého Dona snášely. Nyní se však každá rodina snaží získat ve městě co nejvíce vlivu na to, aby se právě její Capo stal následníkem, čili novým Donem celého města. Aby však mohla rodina získávat vliv, potřebuje ve svých řadách spolehlivé lidi.
 
Loajální, mlčenlivý, ctihodný - takový by měl být člen každé rodiny. Ve městě je spoustu možností jak rozšířit hranice rodinného vlivu, ale v konečném důsledku jde vždy o to, kdo zaplatí víc. Proto je třeba řídit se heslem: ”Kdo byl tvým spojencem včera, dnes ani zítra jím být nemusí!”.
 
V posledních měsících se boj o vliv přenesl z pouhé myšlenky do ulic. Každá rodina chce nastolit svůj řád, a každou pomoc také náležitě ocení. Buď věrný své rodině, kodexu cti a nedělej nic, co by ti pošlapalo pověst, neboť bys poškodil i svou rodinu.
 
Odměna již vyšší být nemůže, vyslyšíš tak nabídku, která se neodmítá?
 
Jestli právě Ty máš patřit do jedné z rodin, zjistíme podle těchto úkolů, které dodej k přihlášce:
 
Co podle tebe dělá dobrého mafiána mafiánem?
Kdybys byl mafián, k čemu bys použil svůj vliv ve městě? 
Nakresli, jak podle tebe vypadá pravý mafián. 
 

Termín konání tábora:      7. – 12. 8. 2022
Věková kategorie:               10 - 15 let 
Kapacita:                                24 mladých chemiků
Cena:                                        2800 Kč

Pokud se tábor bude moct uskutečnit, tak nástup na něj bude v neděli 7. 8. 2022 od 17:00 do 18:00, na koleji Sázava,  Chemická 952, 14800 Praha-Kunratice.

Pokud budou tábory probíhat, tak s dodržováním opatření vyhlášeném vládou ČR.

Děkujeme za pochopení!

Pravidla pro přihlašování

  1. Své dítě přihlašte v termínu od 14. 3. 2022 od 14:00 h do 15. 5. 2022 do 23:59 h přes přihlašovadlo. Uveďte základní údaje ke kontaktní osobě i přihlašovanému dítěti (dětem) a Úkol pro děti (Co podle tebe dělá dobrého mafiána mafiánem? Kdybys byl mafián, k čemu bys použil svůj vliv ve městě? Nakresli, jak podle tebe vypadá pravý mafián.). Poté vyčkejte na informaci o přijetí (pokud budeme moct tábor uskutečnit). Vybráno bude 24 zájemců a 5 náhradníků. Rozhodovat bude zejména úkol pro děti.

  2. V případě, že tábor bude moct uskutečnit a Vám se dostane kladné odpovědi, vyplňte přihlášku (4 strany!) s čestným prohlášením o pravdivosti údajů. Oba dokumenty zašlete poštou na adresu Letní tábor ZŠ, Oddělení komunikace VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6, 166 28 do 31. 5. 2022. Přihláška, která přijde po stanoveném termínu, nebude přijata. V tomto okamžiku nastupují náhradníci. 

  3. Nezapomeňte, že součástí přihlášky je i potvrzení od lékaře, které je nutno mít vyplněné a lékařem potvrzené - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte. Bez potvrzení lékaře nemůže dítě na tábor nastoupit.

  4.  Cena za dítě je 2800 Kč. Platba proběhne na základě vystavené faktury, která Vám přijde e-mailem, nebo poštou. Platbu prosím proveďte do termínu uvedeném na faktuře.

  5.  Ostatní dokumenty (Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu/zdravotníkovi akce (2 strany!), kopie kartičky zdravotní pojišťovny a Plnou moc - aby mohlo být dítě ošetřeno u lékaře bez přítomnosti rodiče, případně při předání dítěte na tábor nebo vyzvednutí dítěte z tábora jinou osobou, než zákonným zástupcem) předá účastník podepsané v den nástupu na Letní vědecký tábor.


Nejpozději v den nástupu na tábor musí dítě dovršit 10 let. V den nástupu na tábor nesmí být dítěti více než 15 let. 

Pozn.: Upozorňujeme na důležitost včasného dodání dokumentů a včasné platby účastnického poplatku (2 800 Kč/dítě). Při nesplnění podmínek nastupují náhradníci.

Dokumenty ke stažení

Přihláška - Přihlašovadlo
Úkol pro děti
Přihláška - pro přijaté uchazeče
Čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte
Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu/zdravotníkovi akce
Plná moc
Seznam poviného a doporučeného

 

Aktualizováno: 2.5.2022 19:32, Autor: Dana Kardová

Kontakt:
Ing. Dana Kardová
E-mail: Dana.Kardova@vscht.cz
Telefon pro SMS:
723 538 317
(prosím pouze o SMS)

PŘIHLAŠOVADLO

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi