Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 3.7.2022 00:37:35
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Analytická chemie a jakostní inženýrství

Analytická chemie a jakostní inženýrství

Navazující magisterský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Studijní obor zahrnuje disciplíny zaměřené jak na teoretické základy jednotlivých analytických metod a metrologie v chemii a v ostatních příbuzných disciplinách, tak na praktické laboratorní dovednosti a získání návyků správného měření. Důraz je kladen na metody spektroskopické, elektrochemické, chromatografické a chemometrii, v potřebném rozsahu se však studenti seznamují také s metodami bioanalytickými, radioanalytickými a dalšími. Pro hlubší pochopení principů zejména spektroskopických technik, studenti získávají i znalosti na molekulární úrovni. Velká pozornost je věnována metodám zabezpečování a řízení jakosti, statistickým metodám pro řízení jakosti a správné laboratorní praxi. Studenti se rovněž seznámí s metodami analýzy rizika v ekologii a průmyslu a získávají také široké znalosti a dovednosti při využití výpočetní techniky v analytické chemii.

Uplatnění

Absolvent oboru je po teoretické i praktické stránce připraven zastávat povolání profesionálního analytického chemika, který ovládá nejen celou analytickou strategii od výběru způsobu a techniky řešení daného analytického problému, přes zabezpečení spolehlivého odběru vzorku, jeho přípravu, provedení měření, zpracování dat analýz, až k způsobu interpretace a prezentace výsledků, ale i teoretické principy používaných metod. Uplatní se i jako manažer jakosti v laboratořích a testovacích zařízeních chemického a biologického charakteru, který ovládá strategii systémů zabezpečení a řízení jakosti. Orientuje se v optimalizaci analytických metod a postupů a je schopen profesionální komunikace se zákazníkem při řízení zakázek laboratorních prací. Nalézá široké uplatnění jak v rutinních analytických laboratořích, tak v nejrůznějších oborech vědecko-výzkumné činnosti, kde díky může rozvíjet analytickou instrumentaci, stejně jako vytvářet nové postupy zkoumání látek.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Studijní program Analytická a fyzikální chemie (kód N2844)
Kód oboru 2802T008
Bližší informace na ústavech Ústav analytické chemie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi