Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.9.2021 04:34:00
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Analytická a fyzikální chemie

Analytická a fyzikální chemie

Bakalářský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Studijní obor zahrnuje disciplíny zaměřené jak na teoretické základy jednotlivých analytických a fyzikálně chemických metod, tak na praktické laboratorní dovednosti. Důraz je kladen na dobrý matematický, chemický a fyzikální základ, studenti se volbou povinně volitelných a doporučených předmětů mohou profilovat směrem zaměřeným buď na obecnou analytickou, nebo fyzikální chemii.

Uplatnění

Absolventi bakalářského studia oboru obvykle pokračují v navazujícím magisterském studiu na VŠCHT Praha např. v oborech Analytická chemie a jakostní inženýrství, Fyzikální chemie, Molekulární analytická a fyzikální chemie, Analýza léčiv, Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie). Vzhledem k vysokému podílu univerzálního přírodovědného a technického vzdělání může absolvent bakalářského studia případně nalézt uplatnění v nejrůznějších oblastech průmyslové i společenské praxe. Absolventi mají základní přehled ve všeobecných fyzikálně-chemických disciplínách a základních analytických metodách včetně zabezpečení odběru vzorku, jeho přípravy k analýze, provedení měření, zpracování dat a způsobu interpretace výsledků.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 50 studentů
Studijní program Inženýrství a management (kód B2815)
Kód oboru 2802R015
Navazující studium v oborech Analytická chemie a jakostní inženýrství
Analýza léčiv
Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie)
Fyzikální chemie
Molekulární analytická a fyzikální chemie
Bližší informace na ústavech Ústav analytické chemie
Ústav fyzikální chemie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi